Metafora jako sposób ukazania rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Górą „Edek” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Metafora to bardzo popularny środek stylistyczny, który spotykamy w swoim życiu o wiele częściej niż nam się wydaje. Jej ślad odnaleźć można nie tylko w literaturze i sztuce, lecz także w życiu codziennym, w zwykłych sytuacjach, po których nie spodziewalibyśmy się posiadania żadnego metaforycznego sensu czy przesłania. Pisarze bardzo często czerpią inspirację właśnie z takich codziennych sytuacji, by za pomocą metafory przedstawić je nam i wyciągnąć z nich istotne prawdy.

Hiperbolizacja i jej znaczenie w kompozycji i budowaniu sensu utworu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Górą „Edek” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Hiperbola to środek stylistyczny, polegający na nienaturalnym wyjaskrawieniu pewnych cech (charakteru bądź wyglądu) w celu ukazania czytelnikowi innej perspektywy. Gdy chcemy pokazać jakąś negatywną cechę, możemy ją ukazać w sposób przerysowany, przesadny, by uświadomić odbiorcy, na czym polega jej ocena.

Znaczenie tytułu i jego rola w odczytaniu sensu utworu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Górą „Edek” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tytuł ma dla utworu literackiego kolosalne wrażenie. To właśnie on ma za zadanie, za pomocą maksymalnie kilku słów, oddać główny sens dzieła oraz zainteresować nim potencjalnego czytelnika. Niekiedy tytuł jest też pewnego rodzaju grą – zwodzi, naprowadza odbiorcę na mylny trop w rozumieniu sensu utworu, albo każe rozumieć go w zupełnie niepodziewany sposób.

W jakim celu autor nawiązuje w swoim tekście do innego utworu literackiego? Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Górą Edek” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Intertekstualność to dziedzina filologii zajmująca się odnajdywaniem i interpretowaniem wzajemnych nawiązań różnych tekstów literackich. Cała kultura jest jednym wielkim nawiązaniem, ponieważ niejednokrotnie powstanie niektórych dzieł wynika bezpośrednio z inspiracji dziełami wcześniejszymi.

Górą Edek – plan wydarzeń

Na zatłoczonej ulicy wiele samochodów próbuje znaleźć miejsce parkingowe. 

Kierowca fiata zauważa jedyne wolne miejsce i stara się w nie wpasować.

Do miejsca podjeżdża duży ford i blokuje malucha.

Dwa samochody tworzą zator drogowy, który wstrzymuje ruch.