Iliada – bohaterowie

Słynny epos Homera opowiadający o losach wojny trojańskiej jest istną kopalnią archetypicznych postaci, które ze względu na uniwersalność targających nimi uczuć i namiętności, pozostają aktualne aż do dzisiaj.

Tarcza Achillesa – opis na podstawie Iliady

Opis wyglądu boskiej tarczy Achillesa to jeden z najsłynniejszych i najbardziej legendarnych opisów, jakie odnaleźć można w Iliadzie Homera. Jest to przykład retardacji, czyli wydłużonego opisu sytuacji lub przedmiotu, który stosuje się w celu zbudowania napięcia i odroczenia dalszego biegu fabuły.

Iliada jako epos

Iliada Homera to jeden z najstarszych eposów, jakie zna ludzkość. Utwór ten stał się przykładem tego, jak napisać tak potężne dzieło, z którego czerpało potem wiele pokoleń twórców, próbujących stworzyć swoje epopeje. 

Iliada – motywy literackie

Iliada autorstwa Homera to jeden z dwóch głównych eposów starożytnych, kluczowych dla kultury europejskiej. Dzieło to opowiada o losach wielkich mitycznych bohaterów, którzy uczestniczyli w wielkiej wojnie, dla której pretekstem stała się miłość do kobiety. Homer stworzył uniwersalną opowieść i umieścił w niej motywy, które funkcjonują do dziś w literaturze, ponieważ są nieodłącznym elementem ludzkiego życia. 

Iliada – główne wątki

Iliada Homera to starożytny epos, który opowiada o losach mitologiczno-historycznej wojny trojańskiej. To właśnie z tego eposu pochodzi wiele wątków, które nie tylko obecne są w kulturze popularnej do dzisiaj, lecz także stworzyły pewne uniwersalne kanony literackie, z których korzystało wiele pokoleń przyszłych twórców. 

Hektor (Iliada) – charakterystyka

Hektor to w literaturze symbol niezłomnej odwagi oraz honoru. Trojański żołnierz był nie tylko świetny na polu walki. Największym podziwem napawa fakt, że honorowo stanął do walki nawet wtedy, gdy był niemal pewny, że zginie. Wszystko to zaś zrobił w obronie honoru swojej rodziny, swojego brata i swojej ojczyzny. 

Achilles (Iliada) – charakterystyka

Achilles to jeden z najsłynniejszych herosów z mitologii greckiej. Niezwyciężony wojownik, bezlitosny żołnierz, syn króla i nimfy, która zapewniła mu żelazne ciało przez zanurzenie go w Styksie w czasie niemowlęctwa. Szczególną sławę zyskał dzięki uwiecznieniu go w Iliadzie Homera, a raczej jego udziału w wielkiej wojnie trojańskiej. 

Motyw przeznaczenia w literaturze – konteksty z różnych epok

Chyba od zawsze towarzyszy człowiekowi rozumnemu pytanie, od czego zależy jego życie. Czy rzeczywiście wszystko jesteśmy w stanie sprawić własną wolą, determinacją, pracą i wysiłkiem? Czy jesteśmy wyłącznymi kowalami swojego losu? Czy być może jest jakaś siła wyższa, która ma wpływ na bieg naszego losu? Bóg, którego możemy prosić o różne rzeczy w modlitwie i który według własnego uznania może nam pomagać lub nie?