Świat ducha a świat rozumu. Omów zagadnienie na podstawie Romantyczności Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Spór pomiędzy światem ducha i światem rozumu jest tak naprawdę odwiecznym sporem o najlepszy sposób postrzegania życia, w którym przyszło nam uczestniczyć. W każdej epoce znajdowali się zwolennicy zarówno pierwszej, jak i drugiej opcji.

Heroizm jako postawa człowieka w zmaganiu się z losem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Iliady Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Istnieją rozmaite sposoby na radzenie sobie z przeciwnościami losu. Literatura pokazuje nam ich ogrom. Dla niektórych jest to ucieczka rozumiana dosłownie lub metaforycznie, wewnętrznie. Niektórzy jednak – co ma zapewne związek z ich indywidualną konstrukcją psychiczną i emocjonalną – stają twarzą w twarz z problemami i walczą do samego końca, nawet gdy wiedzą, że walka ta z góry jest skazana na porażkę. Ich sposobem na stawianie czoła przeciwnościom losu jest więc heroizm. 

Iliada – bohaterowie

Słynny epos Homera opowiadający o losach wojny trojańskiej jest istną kopalnią archetypicznych postaci, które ze względu na uniwersalność targających nimi uczuć i namiętności, pozostają aktualne aż do dzisiaj.

Tarcza Achillesa – opis na podstawie Iliady

Opis wyglądu boskiej tarczy Achillesa to jeden z najsłynniejszych i najbardziej legendarnych opisów, jakie odnaleźć można w Iliadzie Homera. Jest to przykład retardacji, czyli wydłużonego opisu sytuacji lub przedmiotu, który stosuje się w celu zbudowania napięcia i odroczenia dalszego biegu fabuły.

Pojedynek Hektora z Achillesem – streszczenie i opis

Pojedynek Hektora z Achillesem to chyba jedna z najsłynniejszych walk w historii literatury, a na pewno najbardziej doniosłe starcie na łamach eposu Homera. Warto poznać jego heroiczny przebieg i tragiczny koniec. 

Iliada jako epos

Iliada Homera to jeden z najstarszych eposów, jakie zna ludzkość. Utwór ten stał się przykładem tego, jak napisać tak potężne dzieło, z którego czerpało potem wiele pokoleń twórców, próbujących stworzyć swoje epopeje. 

Iliada – motywy literackie

Iliada autorstwa Homera to jeden z dwóch głównych eposów starożytnych, kluczowych dla kultury europejskiej. Dzieło to opowiada o losach wielkich mitycznych bohaterów, którzy uczestniczyli w wielkiej wojnie, dla której pretekstem stała się miłość do kobiety. Homer stworzył uniwersalną opowieść i umieścił w niej motywy, które funkcjonują do dziś w literaturze, ponieważ są nieodłącznym elementem ludzkiego życia. 

Iliada – główne wątki

Iliada Homera to starożytny epos, który opowiada o losach mitologiczno-historycznej wojny trojańskiej. To właśnie z tego eposu pochodzi wiele wątków, które nie tylko obecne są w kulturze popularnej do dzisiaj, lecz także stworzyły pewne uniwersalne kanony literackie, z których korzystało wiele pokoleń przyszłych twórców. 

Jaka zmiana dokonuje się w Achillesie pod wpływem spotkania z Priamem? Nazwij uczucia, które przepełniają herosa

Achilles wpadł w szał po tym, jak usłyszał, że jego przyjaciel, Patroklos, został zabity przez Homera. Heros samodzielnie wyruszył pod Troję i zabił Hektora, syna Priama, w pojedynku. Po tym, w porywie szału zbezcześcił jego zwłoki, wlokąc je za rydwanem.

Przedstaw przyczyny i okoliczności przybycia Priama do Achillesa

W Iliadzie Homera mamy do czynienia ze wzruszającą sceną, kiedy to Priam, król obleganej przez Greków od dziesięciu lat Troi, nocą przekrada się do obozu wrogich wojsk i odwiedza Achillesa, słynnego herosa, który posiadał na w pół boskie pochodzenie.

Hektor (Iliada) – charakterystyka

Hektor to w literaturze symbol niezłomnej odwagi oraz honoru. Trojański żołnierz był nie tylko świetny na polu walki. Największym podziwem napawa fakt, że honorowo stanął do walki nawet wtedy, gdy był niemal pewny, że zginie. Wszystko to zaś zrobił w obronie honoru swojej rodziny, swojego brata i swojej ojczyzny. 

Achilles (Iliada) – charakterystyka

Achilles to jeden z najsłynniejszych herosów z mitologii greckiej. Niezwyciężony wojownik, bezlitosny żołnierz, syn króla i nimfy, która zapewniła mu żelazne ciało przez zanurzenie go w Styksie w czasie niemowlęctwa. Szczególną sławę zyskał dzięki uwiecznieniu go w Iliadzie Homera, a raczej jego udziału w wielkiej wojnie trojańskiej.