„Człowiek zlagrowany” jako ofiara zbrodniczego systemu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Proszę państwa do gazu Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

II wojna światowa stworzyła niestety wiele pojęć odnoszących się do stopnia zdehumanizowania istoty ludzkiej oraz upadku wartości moralnych. Jednym z nich było sformułowanie “człowiek zlagrowany”, czyli taki, który na skutek przebywania w lagrze zatracił wiele lub wszystkie wartości moralne i intelektualne, które w innych warunkach odróżniały go od zwierząt.

Literacki obraz zdehumanizowanego świata. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Proszę państwa do gazu Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Zjawisko wojny od zawsze wymagało od ludzi porzucenie pewnych wyznaczników moralnych i “odczłowieczenie” si do pewnego stopnia. Jednak dopiero wydarzenia wojen XX wieku ukazały w pełni, do jakiego spustoszenia psychicznego można doprowadzić jednostkę ludzką.

Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Syberia to odległy od cywilizacji w dzisiejszym tego słowa rozumienia obszar Rosji. Jego wyobcowanie i oddalenie sprzyjało temu, by szaleni władcy wpadli na pomysł, by tam zsyłać więźniów do pracy. Ustrój w Rosji jednak coraz bardziej skłaniał się ku tyranii, a Syberia stała się symbolem niesprawiedliwości i katorżniczej śmierci dla wszystkich wrogów jedynej słusznej racji.

Zabójca Stalina – charakterystyka

Warunki, w jakich przebywali więźniowie sowieckich łagrów, wyniszczały ich nie tylko fizycznie, lecz także psychicznie. Oprócz tego, że człowiek stawał się nieledwie zwierzęciem, walczącym wyłącznie o najbardziej prymitywnie rozumiane przetrwanie, to na dodatek w konsekwencji długotrwałych traum, tracił zmysły i kontakt z rzeczywistością, czego przykładem jest Zabójca Stalina. 

Dimka – charakterystyka

Dimka to jeden z niewielu bohaterów Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, do którego czytelnik jest w stanie zapałać pewną serdeczną sympatią i współczuciem. To człowiek dogłębnie zniszczony przez radziecki system opresji, przez który stracił wszystko. Jednakże jego stosunek do głównego bohatera każe sądzić, że w głębi serca był to człowiek wrażliwy, który miał wiarę w dobro ukryte w każdym z nas. 

Machapetian – charakterystyka

Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego to powieść-reportaż, która opisuje jeden z wielu obozów radzieckich, jakie funkcjonowały w czasie II wojny światowej, a także na długo przed nią w Rosji. Nieludzkie warunki panujące w łagrach degenerowały nie tylko ludzkie ciało, lecz także i duszę, nie oszczędzając sumienia.

Rusto Karinen – charakterystyka

Rusto Karinen to jeden z bohaterów powieści Gustawa Herlinga Grudzińskiego, pt. Inny świat. To postać, której losy przebiegały w wyjątkowo dramatyczny sposób. Dlatego też są doskonałym odbiciem paranoi oraz absurdalności utworzenia i funkcjonowania łagrów w systemie komunistycznym Związku Radzieckiego. To przykład jak obozy potrafiły złamać nawet najtwardszych psychicznie ludzi. 

Gorcew – charakterystyka

Gorcew to jedna z najbardziej odrzucających, ale i najbardziej skomplikowanych postaci Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. To człowiek totalnie zmanipulowany przez sowiecką propagandę komunistyczną. Wierzył w system nawet wtedy, gdy przez ten sam system trafił do łagru i powoli umierał tam wśród głodu i mąk. 

x