Analiza porównawcza Odjazdu Bolesława Leśmiana i Juliana Przybosia

Bywają w sztuce momenty, w których więcej niż jeden twórca wypowiada się na ten sam temat. Mamy wówczas okazję do spostrzeżenia podobieństw oraz różnic, jakie występują w dwóch rodzajach artystycznego patrzenia na świat. Bardzo ciekawie sytuacja taka wypada w przypadku dwóch wierszy pt. Odjazd, z których jeden napisał Bolesław Leśmian, a drugi Julian Przyboś. 

Równanie serce – interpretacja

Julian Przyboś to jeden z najbardziej znanych przedstawicieli nurtu o nazwie Awangarda Krakowska. Współpracował między innymi z takimi pismami jak „Zwrotnica”, a wśród inspirujących go twórców wymieniany jest między innymi Tadeusz Peiper. Przyboś tworzył zgodnie z ówczesnymi hasłami, które obejmowały między innymi założenie 3M, czyli „miasto, masa, maszyna”.

Cieśle – interpretacja

Julian Przyboś to polski poeta i jeden z najwybitniejszych przedstawicieli Awangardy Krakowskiej, kierującej się zasadą 3M, czyli miasto masa, maszyna. Publikował między innymi w takich pismach jak „Zwrotnica”. W jego wczesnych dziełach widać ogromny wpływ Tadeusza Peipera.

Na kołach – interpretacja

Wiersz „Na kołach” to jeden z najważniejszych utworów w dorobku Juliana Przybosia. Został on wydany w 1930 roku w ramach tomu „Sponad”. Utwór stanowi swoiste pożegnanie poety z tematyką miasta. Od tego czasu, autor nie sięgał już po ten motyw w swojej twórczości. 

Gmachy – interpretacja

Julian Przyboś była artystą tworzącym w okresie dwudziestolecia międzywojennego, czyli okresu, który w historii Polski słynie z ogromnego postępu technicznego i cywilizacyjnego. Należał on do grupy literatów określanych jako Awangarda Krakowska.

Notre-Dame – interpretacja

Z Julianem Przybosiem kojarzyć można przede wszystkim kojarzyć dwudziestolecie międzywojenne i Awangardę Krakowską. Jego utwory często dotyczyły zagadnienia miasta, rozwoju cywilizacji, postępu i urbanizację.

Z Tatr – interpretacja

Julian Przyboś to poeta tworzący między innymi w trakcie dwudziestolecia międzywojennego. Znano go jako członka Awangardy Krakowskiej – działającej wówczas grupy literackiej, której twórczość upodobała sobie jako główną tematykę urbanizację, a jej charakterystyczną cechą był minimalizm słów zawartych w tekście.