Katedra – bohaterowie

Katedra Jacka Dukaja to jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury fantastycznej ostatnich dekad. Plejada bohaterów świetnie komponuje się w świecie, w którym ludzkość dociera do granicy możliwości swojego poznania. Granica wiary, nauki i magii, zaciera się, a ludzie, którzy tym właśnie kwestiom hołdowali przez całe życie, zaczynają się gubić. 

Katedra – streszczenie

Katedra Jacka Dukaja to jedno z najważniejszych i najsłynniejszych opowiadań polskiego nurtu fantastycznego oraz science fiction ostatnich dekad. Porusza bardzo wiele wątków, refleksje na temat których pozostają z czytelnikiem jeszcze na długo po zakończeniu lektury.

Katedra – plan wydarzeń

Ksiądz Pierre Lavone zostaje oddelegowany do zbadania cudów na planetoidzie w roju Izmiraid. Mężczyzna przybywa na planetoidę i rozpoczyna badania. Pierre Lavone dowiaduje się o heroicznej śmierci kapitana Izmira Predu.

Nauka i metafizyka jako dwa sposoby mówienia o świecie. Omów zagadnienie na podstawie Katedry Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Świat fizyczny i metafizyczny wydają się nam czasem stanowić dwie odrębne przestrzenie, które nie przenikają się ze sobą. Inaczej traktujemy twierdzenia naukowe, a inaczej np. aksjomaty religijne. Te dwa obszary służą nam do zaspokajania zupełnie innych potrzeb – poznawania życia i świata w inny sposób. Jako ludzie wiemy jednak nadal bardzo niewiele, o czym świadczy choćby fakt, jak wiele rzeczy zaskakuje nas wciąż w trakcie odkrywania kosmosu.

Katedra – motywy literackie

Katedra autorstwa Jacka Dukaja to jedno z najpopularniejszych dzieł nie tylko tego autora, ale w ogóle polskiej fantastyki ostatnich trzech dekad. Jeszcze większą popularność zyskało natomiast dzięki genialnej animowanej ekranizacji dokonanej przez Tomasza Bagińskiego na początku XXI wieku. 

Katedra – problematyka

Jacek Dukaj to jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy nurtu science-fiction, a opowiadanie pt. Katedra pozostaje jednym z jego najsłynniejszych dzieł, znanych również poza granicami naszego kraju. Jest to opowiadanie niezwykłe, ponieważ zadaje ono pytanie o miejsce człowieka w kosmosie.