Katedra – plan wydarzeń

Autor: Grzegorz Paczkowski
 1. Ksiądz Pierre Lavone zostaje oddelegowany do zbadania cudów na planetoidzie w roju Izmiraid.
 2. Mężczyzna przybywa na planetoidę i rozpoczyna badania.
 3. Pierre Lavone dowiaduje się o heroicznej śmierci kapitana Izmira Predu.
 4. Ksiądz opisuje również kult, który wykształcił się wokół jego grobu oraz tajemniczej katedry.
 5. Duchowny w swoich badaniach jednoczy siły z naukowcami i dowiaduje się, że katedra składa się z żywokrystu (Czarnej Waty). 
 6. Lavone poznaje schizofrenika Gazę oraz poznaje historię jego bardzo specyficznego wyleczenia się ze schrizofrenii.. 
 7. W obliczu nowych odkryć i informacji Kościół Katolicki decyduje się na zaniechanie jakiegokolwiek uczestnictwa w sprawie cudów na Izmiraidach i pozostawienie tej sprawy jej własnemu biegowi.. 
 8. Ksiądz Pierre Lavone orientuje się, że zaczyna chorować i wiąże objawy, których doświadcza z bezpośrednią ekspozycją na działanie żywokrystu. 
 9. Mężczyzna nadal prowadzi badania nad istotą katedry, jednak czuje się wobec jej tajemnicy coraz bardziej bezsilny. 
 10. Gazma znika, a ksiądz podejrzewa, że został on wchłonięty w strukturę tajemniczej katedry. 
 11. Pierre Lavone odkrywa, że nie potrzebuje już tlenu do życia. 
 12. Ksiądz orientuje się, że również stał się uzależniony on obecności na planetoidzie i podejrzewa, że będzie musiał spędzić na niej resztę życia oraz, że skończy tak samo jak Gazma.

Dodaj komentarz