Labirynt jako metafora ludzkiego losu. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Labirynt był w mitologii starożytnej Grecji budowlą zaprojektowaną i wzniesioną przez Dedala, słynnego geniusza, wynalazcę i artystę. Ogromny obszar, który w swojej istocie był plątaniną ścieżek, przejść i ślepych zaułków, miał spełniać jeden cel – miał nie pozwolić z niego wyjść temu, kto raz się w nim znalazł. W labiryncie znalazł się bowiem Minotaur, potwór o głowie byka, który siał spustoszenie w królestwie Minosa, na Krecie. 

Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

To, co czeka człowieka po śmierci, czyli tzw. „życie pozagrobowe”, od zawsze rozpala ludzką ciekawość i wyobraźnię. Od tysięcy lat snute są rozmaite wyobrażenia na temat tego, czym jest i jak dokładnie wygląda to, co znajduje się po „tamtej stronie”. Na pytania te przez wieki usiłowały odpowiadać rozmaite religie i mitologie, ponieważ na wiele sposobów próbowały przekonać wiernych do swojej wizji.

Poświęcenie się – oznaka siły czy słabości? Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W życiu spotykają nas niekiedy bardzo trudne chwile i wybory. Czasem musimy podjąć decyzję pomiędzy własnym szczęściem i spokojem a poświęceniem się dla czegoś lub dla kogoś. Jeśli wybierzemy tę drugą opcję, zrodzi się w nas zapewne wątpliwość, czy w ten sposób nie okazujemy słabości.

Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Każdy z nas napotyka w swoim życiu trudności, momenty, w których wszystko wydaje się iść nie po naszej myśli. Łatwo się wówczas zniechęcić, dać za wygraną, odpuścić. Prawdziwą siłą jednak jest opieranie się tym przeciwnościom i dążenie do zrealizowania własnego celu pomimo ich obecności.

Jaki jest los dobroczyńców ludzkości? Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Z historii oraz podań albo mitów, znamy wiele postaci, które w jakiś sposób przyczyniły się do powstania lub poprawy jakości życia ludzi na ziemi. Nie muszą to być wyłącznie mityczni bogowie – bywają to również wybitne jednostki, idealiście, którzy swoimi czynami wybiegają daleko poza horyzonty epoki, w której przyszło im żyć.

Jaki obraz ludzkiego losu kreuje literatura? Omów zagadnienie na podstawie mitu o Syzyfie z Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Człowiek bardzo potrzebuje różnego rodzaju filozoficznych uzasadnień swojego istnienia. Trudno by się nam żyło, gdybyśmy nie umieli spojrzeć na swoje życie z perspektywy uniwersalnej, ogólnoludzkiej, całościowej. Człowiekowi służą do tego na przykład religie, a w przeszłości służyły mitologie. Oba te systemy wierzeń w pewien sposób porządkowały kwestię miejsca człowieka w świecie, a także określały charakter jego losu. 

Dwa obrazy cierpienia— Hiob i Prometeusz. Rozważ jaki wpływ na kształtowanie człowieka ma cierpienie każdego z tych bohaterów. Uzasadnij swoje stanowisko. W argumentacji odwołaj się do mitu o Prometeuszu, Księgi Hioba oraz wybranych kontekstów.

Cierpienie jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia. Chyba nie urodził się jeszcze człowiek, który przeżywszy swoje życie mógłby uczciwie powiedzieć, że nie doświadczył cierpienia. To gorzka prawda, jednak dzięki niej możemy się na cierpienie odpowiednio przygotować.

Mit o powstaniu świata – streszczenie

Wszystkie systemy wierzeń powstawały po to, by ułatwić człowiekowi rozumienie sensu jego egzystencji. Mitologie i religie różnią się od siebie, jednak mają pewne żelazne elementy, które muszą pojawić się w każdej z nich. Jednym z takich elementów jest na pewno wizja stworzenia świata.