Tezeusz – charakterystyka

Tezeusz to jeden z najbardziej znanych herosów, których poznać możemy w mitologii greckiej. W wielu analizach i opracowaniach porównywany jest nawet do samego Heraklesa. Warto więc zanurzyć się w dzieje tego niesamowitego bohatera i dowiedzieć się kim był oraz jakimi czynami najbardziej zasłynął. 

Motyw cierpiącej matki w literaturze – konteksty z różnych epok

Matka to wyjątkowa osoba w życiu każdego człowieka. Nosi nas pod sercem i wydaje na świat, co tworzy wyjątkową, czułą i emocjonalną więź. Opiekuje się nami i daje poczucie bezpieczeństwa, gdy najbardziej go potrzebujemy. Niestety każdy medal ma dwie strony, w związku z czym matki cierpią w dwójnasób, jeśli coś niepokojącego dzieje się z ich dziećmi.

Poświęcenie się w imię wyższych wartości. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii (cz. I Grecja) Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Poświęcenie się dla kogoś jest uważane przez wielu za najwyższą formę człowieczeństwa. Podobnie jest z poświęcaniem się w imię idei czy wartości, w które się wierzy. Nie ma się bowiem wówczas pewności czy ofiara przyniesie pożądany skutek, a jednak wiara bywa silniejsza. Takie postawy możemy obserwować w literaturze od najdawniejszych czasów, od tekstów religijnych i mitologicznych.

Motyw utopii w literaturze – konteksty z różnych epok

Utopia to w uproszczeniu stan idealny jakiegoś miejsca, państwa czy świata. Jest to wizja wyłącznie filozoficzna, ponieważ zawiera w sobie wiele abstrakcji, co czyni ją niemożliwą do wprowadzenia w realnym świecie. Jako konstrukt myślowy jednak może nam uświadomić wiele rzeczy, np. co jest dla nas istotne w miejscu, w którym żyjemy, albo, co chcielibyśmy w nim wprowadzić, a czego się pozbyć.

Motyw piekła w literaturze – konteksty z różnych epok

Piekło to miejsce, które od tysięcy lat rozpala wyobraźnię ludzi wierzących w różne religie. Było wyobrażane na bardzo wiele rozmaitych sposobów, w zależności od danej kultury, czasów, warunków społecznych. Jego wizerunek dostosowywał się do swojej epoki – piekło stanowiło kwintesencję tego, czego najbardziej bali się ludzie w określonym czasie.

Motyw ojca w literaturze – konteksty z różnych epok

Postać ojca jest w kulturze ogólnoświatowej nacechowana niemal tak samo jak postać matki. Ojciec – przynajmniej w stereotypowym pojęciu – kojarzy się głównie z głową rodziny, osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo słabszych od siebie, potrafiącą zapewnić byt rodzinie. Funkcjonują również inne skojarzenia: „Bóg Ojciec”, „ojciec narodu”, itp. Postać ojca jest więc kumulacją skojarzeń rodzinnych, religijnych, historycznych i politycznych.

Motyw buntu w literaturze – konteksty z różnych epok

Istnieją na świecie rzeczy i zjawiska, przeciwko którym należy się zbuntować. Krzywdzenie drugiego człowieka, wyzysk, niesprawiedliwość, przestępstwa. Należy odważnie przeciwstawiać się powyższym sytuacjom, jeśli napotkamy je na swojej drodze. Istnieją jednak jeszcze inne zjawiska, nie tak jednoznaczne, dużo  bardziej zagmatwane, które również wywołują w nas ochotę na bunt.

Jednostka wobec zbiorowości – rozważ problem odwołując się do literatury dwóch wybranych epok

Problem stosunku jednostki wobec zbiorowości, w której ta jednostka żyje, jest przedmiotem refleksji ludzkiej od zarania dziejów. Każdy z nas chce bowiem być jedynym i niepowtarzalnym indywiduum, lecz jest w nas również ogromna potrzeba akceptacji ze strony grupy.

Kim był Prometeusz i co o znaczy określenie ogień prometejski?

Prometeusz

Postać Prometeusza i jego ciągła obecność w kulturze masowej to dowód na to, że wciąż obracamy się wokół bardzo podstawowych archetypów i twierdzeń kulturowych. Trudno bowiem o bardziej uproszczoną wizję stwórcy ludzkości, kogoś, kto poświęcając własne dobro, zapewnił człowiekowi bezpieczeństwo i godne życie. Postać Prometeusza została rozwinięta w wielu religiach światowych, które funkcjonują do dziś, a w języku dysponujemy wieloma związkami frazeologicznymi, wywodzącymi się bezpośrednio z tego greckiego mitu. 

Trudne wybory w sytuacjach krańcowych. Omów zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W życiu spotyka nas bardzo wiele trudnych wyborów i decyzji. Zwykle pojawiają się one w sytuacjach krańcowych, ekstremalnych, w których musimy się wykazać zimną krwią i rozsądkiem. To, jak reagujemy w takich chwilach, najbardziej świadczy o tym, jakimi ludźmi jesteśmy.

Co skłania człowieka do podróżowania? Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Podróże kształcą” – to powiedzenie słyszał chyba każdy z nas. Istotnie, podróżując mamy okazję poznawać nowych ludzi, nowe kultury i języki, smakować egzotycznych potraw czy po prostu poznawać inne krajobrazy. Podróż jako motyw literacki zajmuje bardzo dużo miejsca w literaturze i było tak od samych jej początków. 

Labirynt jako metafora ludzkiego losu. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Labirynt był w mitologii starożytnej Grecji budowlą zaprojektowaną i wzniesioną przez Dedala, słynnego geniusza, wynalazcę i artystę. Ogromny obszar, który w swojej istocie był plątaniną ścieżek, przejść i ślepych zaułków, miał spełniać jeden cel – miał nie pozwolić z niego wyjść temu, kto raz się w nim znalazł. W labiryncie znalazł się bowiem Minotaur, potwór o głowie byka, który siał spustoszenie w królestwie Minosa, na Krecie.