Kim był Prometeusz i co o znaczy określenie ogień prometejski?

Autor: Grzegorz Paczkowski

Postać Prometeusza i jego ciągła obecność w kulturze masowej to dowód na to, że wciąż obracamy się wokół bardzo podstawowych archetypów i twierdzeń kulturowych. Trudno bowiem o bardziej uproszczoną wizję stwórcy ludzkości, kogoś, kto poświęcając własne dobro, zapewnił człowiekowi bezpieczeństwo i godne życie. Postać Prometeusza została rozwinięta w wielu religiach światowych, które funkcjonują do dziś, a w języku dysponujemy wieloma związkami frazeologicznymi, wywodzącymi się bezpośrednio z tego greckiego mitu. 

Obraz "Prometeusz przynosi ogień" Heinrich Friedrich Füger
Prometeusz przynosi ogień, Heinrich Friedrich Füger, domena publiczna

Prometeusz, według mitologii greckiej, z której to wywodzi się ta postać, był tytanem, któremu Zeus, przywódca bogów olimpijskich, zlecił stworzenie człowieka po to, by ten był niewolnikiem i pracował na rzecz Olimpu. Prometeusz rzeczywiście stworzył człowieka, lepiąc go z gliny i obdarzając go boskim tchnieniem, które zrobiło z niego istotę myślącą, posiadającą wolną wolę. Jednocześnie tytan tak bardzo pokochał stworzonych przez siebie ludzi, że nie był w stanie pogodzić się z losem, jaki przewidział dla nich Zeus. Sprzeciwił się więc bogu olimpijskiemu i wbrew jego woli, wykradł z krainy bogów ogień. Następnie zaniósł go ludziom, pokazał i nauczył się nim posługiwać. Ludzie zyskali umiejętność obrony przed dzikimi zwierzętami oraz gotowania. Prometeusz nauczył ich również uprawy ziemi, hodowli zwierząt, konstruowania narzędzi i innych przydatnych w codziennym życiu umiejętności. 

Ludzie stali się dużo bardziej samodzielni, a przez to niezależni od bogów. Nie musieli być ich niewolnikami, a przynajmniej nie w takim stopniu, jak zakładał to plan Zeusa. Bóg, gdy odkrył sprzeniewierzenie się Prometeusza, postanowił surowo ukarać tytana. Przykuł go ciężkimi łańcuchami do skał Kaukazu i posłał ogromnego sępa, by ten codziennie wydziobywał zdrajcy wątrobę. Ta z kolei każdego dnia odrastała, co sprawiało, że męka Prometeusza miała trwać wiecznie. Od tej kary wyzwolił go dopiero Herakles. 

Orzeł kaukaski wyżerający wątrobę Prometeusza, Luka Giordano, XVII w., domena publiczna

Prometeusz jest więc mitycznym twórcą i dobrodziejem ludzkości. Jego postać zaspokajała potrzebę wiedzy na temat tego, skąd przyszliśmy, jak pojawiliśmy się na świecie. Każda religia, w tym religie antyczne zwane dzisiaj mitologiami, musiały w jakiś sposób odpowiedzieć na to filozoficzne zagadnienie. 

Ogień prometejski – co oznacza?

Ogień prometejski to sformułowanie które oznacza boską iskrę, która potrafi natchnąć człowieka do wzniosłych czynów. Tak jak Prometeusz najpierw tchnął iskrę życia w trzewia ludzkie, a potem obdarzył go prawdziwym ogniem i umiejętnością praktycznego posługiwania się nim, tak w codziennym życiu „ogniem prometejskim” może być cokolwiek, co w jakiś sposób pomoże nam iść przez życie w sposób wygodniejszy, bardziej komfortowy, bezpieczniejszy. Ogień prometejski to symbol natchnienia, metafizycznej inspiracji, cząstki, która powoduje, że znajdujemy w sobie zasoby, dzięki którym jesteśmy zdolni do osiągania wielkich celów. 

Postać Prometeusza pokazuje, że nadal warto czytać mity, ponieważ nie tylko przedstawiają pewną uniwersalną prawdę o tym, jak w danych momentach historycznych wyobrażaliśmy sobie powstanie naszego gatunku, lecz także pomagają w zrozumieniu wielu związków frazeologicznych współczesnego języka. 

Dodaj komentarz