Mit rodu Labdakidów – plan wydarzeń

Autor: Grzegorz Paczkowski
 1. Kadmos opuszcza ojczyznę w poszukiwaniu uprowadzonej siostry, zabija smoka i wraz ze swoimi żołnierzami zakłada miasto Teby;
 2. Kadmos doświadcza wielu nieszczęść, w tym śmierci większości swojego potomstwa, więc opuszcza założone przez siebie miasto;
 3. Po paru pokoleniach do władzy dochodzi Lajos, który poznaje przepowiednię o synu, który ma pozbawić go tronu; rozkazuje porzucić w górach małego Edypa;
 4. Pasterze znajdują małego Edypa w górach i oddają go na dwór koryncki, gdzie młodzieniec spędza swoje dzieciństwo i młodość;
 5. Dorosły Edyp poznaje przepowiednię i opuszcza Korynt;
 6. Edyp w drodze do Teb napotyka wóz i w wyniku konfliktu zabija jadącego i jego służbę;
 7. Edyp dociera do Teb i wybawia miasto od Sfinksa;
 8. Edyp pojmuje za żonę Jokastę; z małżeństwa rodzą się dzieci;
 9. Tejrezjasz zdradza Edypowi prawdę o nim i jego rodzinie;
 10. Edyp oślepia się i wyrusza na wygnanie; Jokasta odbiera sobie życie;
 11. Eteokles i Polinejkes walczą o władzę – ostatecznie mają się nią wymieniać;
 12. Eteokles po objęciu władzy wypędza brata, który wraca do Teb z obcym wojskiem i wszczyna wojnę, na skutek której obaj bracia giną;
 13. Kreon obejmuje władzę w Tebach i zabrania pogrzebania zwłok Polinejkesa jako zdrajcy;
 14. Antygona sprzeciwia się rozkazowi Kreona i grzebie ciało brata;
 15. Kreon skazuje Antygonę na śmierć, a ona odbiera sobie życie;
 16. Za sprawą Aragończyków, Teby upadają i zostają zniszczone.

Dodaj komentarz