Stajnia Augiasza – co oznacza i skąd się wzięła?

Autor: Grzegorz Paczkowski

„Stajnia Augiasza” to związek frazeologiczny, którego używa się, kiedy chce się podkreślić, że jakieś konkretne miejsce jest niezwykle zanieczyszczone, zaniedbane, nieuporządkowane, po prostu brudne. I to do tego stopnia, że oczyszczenie tego miejsca wydaje się rzeczą wręcz niemożliwą, a przynajmniej wymagającą ogromnych, nieopłacalnych nakładów pracy. W metaforycznym sensie „stajnia Augiasza” może oznaczać również nieporządek mentalny, chaos duchowy, itp.

Stajnia Augiasza – pochodzenie

„Stajnia Augiasza” to związek frazeologiczny mający swoje źródło w mitologii greckiej. Augiasz był greckim bohaterem, jednym z uczestników słynnej wyprawy po złote runo do Kolchidy (Argonautą), przede wszystkim zaś królem greckiej krainy zwanej Elidą. Cieszył się pomyślnością i wielkim bogactwem które wynikały z przychylności bogów wobec niego.

Augiasz znany był z posiadania bardzo dużej ilości trzód i koni, co stanowiło o jego wysokim statusie majątkowym i wzbudzało niekłamany respekt wśród poddanych. Król bardzo zaniedbywał jednak miejsca, w którym jego zwierzęta mieszkały, a zwłaszcza stajnię. Zalegały w niej bowiem nieczystości zwierzęce z wielu lat, a nawet dekad. Nikt już w zasadzie nie łudził się, że miejsce to może zostać kiedyś doprowadzone do jakiegokolwiek ładu.

Uprzątnięcie tego nieporządku w ciągu jednego dnia stało się jednak jednym z dwunastu zadań, które herosowi Heraklesowi wyznaczył król Eurysteusz, który chciał upokorzyć pół-boga. Herakles jednak nie przestraszył się misji, nie dał za wygraną i zburzył dwie ściany stajni, a następnie dzięki swej ogromnej sile, zmienił bieg pobliskiej rzeki tak, by jej nurt zalał pastwiska należące do Augiasza i jego stajnię. Dzięki takiemu sprytnemu zabiegowi, herosowi udało się ukończyć pracę przed zachodem słońca, czyli w jeden dzień. Stajnia została uprzątnięta. Augiasz obiecał Heraklesowi część swojej trzody w nagrodę za dokonanie tak niesamowitej rzeczy, lecz nie wywiązał się z obietnicy, przez co musiał ponieść śmierć z ręki samego herosa.  

Stajnia Augiasza – przykłady

  • „Musisz posprzątać w swoim pokoju, bo to, co tam się dzieje, to istna stajnia Augiasza”,
  • „Bez problemu dam radę uporządkować to pomieszczenie, na szczęście to nie jest żadna stajnia Augiasza”,
  • „Nie da się mieszkać w takiej stajni Augiasza, jaką jest ten pensjonat”. 

Dodaj komentarz