Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.

Na co dzień raczej bezrefleksyjnie podchodzimy do rzeczy lub zachowań, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Nauczeni jesteśmy w pewnych sytuacjach zachowywać się w adekwatny sposób i mało kiedy zastanawiamy się, gdzie leży źródło takiego zwyczaju, jak głęboko w przeszłość sięga.

Legenda o psie Panajezusowym Burku z Chłopów – streszczenie

Pewnego razu Pan Jezus szedł na odpust do kościoła w Mstowie. Droga była przed nim daleka i trudna, bo iść musiał przez pustynię, gdzie paliło go ostre słońce, a nigdzie nie było ani cienia, ani źródła wody. Dodatkowo diabeł uprzykrzał mu drogę wzbudzając kurzawę za każdym razem, gdy Pan Jezus przysiadał, by odpocząć. W końcu doszedł do lasu, gdzie odsapnął, zaspokoił pragnienie i poszedł dalej.

Boże Ciało w Chłopach Władysława Reymonta

Uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała nie są dzisiaj już aż tak popularne, jak bywało to w dawniejszych czasach. Wówczas owo święto było traktowane na równi z Wielkanocą, czy Bożym Narodzeniem.

Wielkanoc w Chłopach Władysława Reymonta

Mieszkańcy polskiej wsi zawsze odznaczali się wielką religijnością. Każde święto kościelne było obchodzone z wielką czcią. Każde też z biegiem pokoleń obrastało pewnymi przyzwyczajeniami, zwyczajami i rytuałami, które dodatkowo ubarwiały podniosły czas.

Czy Chłopi to epopeja? Argumenty za

Mówiąc o epopejach przyzwyczailiśmy się do myślenia o wielkich starożytnych eposach opowiadających dzieje herosów. Słowo „epopeja” oznacza jednak trochę coś innego. Jest to dzieło literackie, które zawiera szeroką panoramę społeczną danej zbiorowości, bardzo dokładnie opisuje jej życie w konkretnym momencie historycznym i czyni to używając wielu wątków i bohaterów.

Opis wesela w Chłopach

Moment, w którym dwoje ludzi postanawia spędzić ze sobą resztę życia i zawrzeć małżeństwo zawsze jest okazją do wielkiego i hucznego święta. W tradycji polskiej ślub jest nieodzowną częścią uroczystości ślubnej. Tradycja ta jest znana nie od dzisiaj i przez setki lat zdążyła obrosnąć wieloma zwyczajami i rytuałami.

Śmierć Macieja Boryny w Chłopach

Maciej Boryna to główny bohater noblowskiej powieści Władysława Stanisława Reymonta, pt. Chłopi. Jest to dobiegający sześćdziesiątki chłop, najbogatszy w swojej wsi.

Znaczenie ziemi w Chłopach Władysława Reymonta

Praca i życie każdego chłopa od zawsze nierozerwalnie związana była z posiadaną przez niego ziemią. Z biegiem pokoleń, z przekazywaniem jej z ojca na syna i z dziada na wnuka, zyskiwała ona coraz większy mir, aż w końcu stała się wartością immanentną.