Jaki wpływ na ludzi ma konflikt między nimi? Omów zagadnienie na podstawie Zemsty Aleksandra Fredry. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ludzie wchodzą ze sobą w konflikty od zawsze – nie jest to żadna nowina. Odkąd tylko mogli się ze sobą porozumieć, nie zgadzali się ze sobą w wielu kwestiach. Niekiedy były to spory bardzo liche i nieistotne, w innych przypadkach jednak nabierały rozmiarów bardzo niebezpiecznych.

Intryga jako sposób na osiągnięcie celu. Omów zagadnienie na podstawie Zemsty Aleksandra Fredry. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Intryga to z definicji pewne nieuczciwe zachowanie, zawierające w sobie elementy oszustwa, manipulacji lub pomówienia, którym ktoś pragnie osiągnąć cel, niebędący w jego zasięgu uczciwą drogą. Niestety we współczesnym świecie bardzo dużo jest intrygi manipulacji, zwłaszcza w sytuacjach, w których w grę wchodzą duże pieniądze lub inne korzyści majątkowe.

Motyw zemsty w literaturze – konteksty z różnych epok

Chęć zemsty to bardzo nikczemna cecha, która jednak w pewnych sytuacjach rodzi się w człowieku i potrafi doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Niekiedy czujemy się skrzywdzeni lub należymy do grupy, która została potraktowana w jakiś sposób niesprawiedliwie. Naturalne jest dążenie do sprawiedliwości, jednak w pewnych sytuacjach emocje biorą górę i pragniemy odpłacić się innym tym samym,co spotkało nas.

Motyw przebaczenia w literaturze – konteksty z różnych epok

Przebaczenie jest rzeczą bardzo istotną. Wiele religii świata opartych jest na przebaczeniu, ponieważ bardzo go potrzebujemy w życiu, chociaż niekiedy w ogóle nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wbrew popularnej opinii, przebacza się głównie dla samego siebie, a nie dla tego, komu przebaczamy. Poprzez przebaczenie zrzucamy sobie bowiem z barków psychiczny ciężar noszenia w sercu urazu do kogoś i poczucia krzywdy, a wówczas stajemy się naprawdę wolni.

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Napisz rozprawkę w której odwołasz się do Zemsty i innej lektury

Chyba nie ma w literaturze polskiej drugiego utworu, który byłby bardziej genialną emanacją powiedzenia „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Niemal w każdym zachowaniu zarówno Cześnika Raptusiewicza, jak i Rejenta Milczka widzimy, jak wzajemna nienawiść i chęć zrobienia drugiemu na złość, zatruwają obu panom życie.

Satyryczny wizerunek grzesznej ludzkiej natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ludzka natura ze wszystkimi swoimi grzesznymi niedoskonałościami to jeden z głównych motywów literatury, odkąd tylko ta zaczęła powstawać. Komu bowiem mieliby przyglądać się uważnie pisarze i artyści, jeśli nie samym sobie, a w ten sposób także innym ludziom, w gruncie rzeczy podobnym do siebie nawzajem.

Spór o zamek w Zemście – streszczenie

Spór o prawo do zamku toczy się w dramacie autorstwa polskiego romantycznego komediopisarza i poety, Aleksandra Fredry, pomiędzy dwoma głównymi bohaterami: Rejentem Milczkiem i Cześnikiem Maciejem Raptusiewiczem.

Napisz rozprawkę w której rozważysz czy warto podążać za marzeniami. Odwołaj się do co najmniej dwóch lektur

Marzenia to bardzo istotna część naszego życia, którą niestety bardzo często lekceważymy. Odrywają nas od trudów rzeczywistości, motywują do działania, nadają sens pracy i innym wysiłkom. Przede wszystkim jednak marząc ćwiczymy swoją wyobraźnię, odpoczywamy i jesteśmy w stanie zapomnieć o codzienności, nie zawsze tak łatwej, jakbyśmy sobie tego życzyli.

Ironiczny i uniwersalny obraz polskich wad. Omów zagadnienie na podstawie Zemsty Aleksandra Fredry

Polacy – jak każdy, bez wyjątku naród – mają swoje zalety i swoje wady. O ile w przypadku zalet należy rzecz zostawić taką, jaka jest, o tyle w przypadku wad, dobrze jest spróbować nad nimi nieco popracować. Trudno jest jednak pracować nad własnymi niedociągnięciami nawet pojedynczemu człowiekowi, a co dopiero całemu narodowi, w dodatku na przestrzeni nie tyle pokoleń, co całych wieków, wszak Polacy od dawna zdają sobie sprawę z tego, że kilka ich cech nadaje się do poprawy.

Zemsta jako komedia charakterów

Zemsta to wybitne dzieło polskiego komediopisarstwa romantycznego, którego sukces i popularność trwa nieprzerwanie od niemalże dwustu lat. Nie jest łatwo stworzyć dzieło o tak uniwersalnym charakterze (zwłaszcza dzieło satyryczne, którego „zabawność” bardzo często uzależniona jest od współczesnych odniesień). Jednak udało się to Aleksandrowi Fredrze głównie dzięki poczuciu humoru, które pasuje do każdych czasów. Komizm zawarty w charakterach bohaterów Zemsty bawi również współcześnie, ponieważ niewiele różniące się charaktery ludzkie moglibyśmy spotkać również dzisiaj. 

Napisz opowiadanie o spotkaniu jednego z bohaterów Zemsty z inną postacią z lektur obowiązkowych, w czasie którego jeden z nich przedstawi wydarzenie ze swojego życia

Tadeusz Soplica odstawił kielich i spojrzał jeszcze raz na Wacława Milczka siedzącego po drugiej stronie stołu, smutnego i przygaszonego. Wacław przyjechał do dawnego znajomego z prośbą o radę. Kiedy tylko skończyli wieczerzę, od razu przeszedł do sedna. 

Wyobraź sobie, że w świecie Zemsty pojawia się bohater innej lektury szkolnej i jego działania zmieniają losy bohaterów komedii. Napisz opowiadanie, w którym udowodnisz, że bardzo dobrze znasz obie lektury

Cześnik był naprawdę wściekły. Wpadł do komnaty, w której siedział już Dyndalski zajęty swoimi sprawami, trzasnął drzwiami i zaczął niespokojnie kręcić się w kółko, szarpać za czuprynę i nerwowo klepać się po udach i brzuchu. Jego gniew związany był rzecz jasna z osobą Rejenta Milczka, którego nie znosił, mimo niedawnego ślubu Klary i Wacława, który to miał pogodzić zwaśnione rody, a także dwóch największych oponentów.