Czy zawsze można oceniać człowieka według tych samych kryteriów moralnych? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu książki Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem oraz do innych tekstów kultury.

Autor: Grzegorz Paczkowski

W takich warunkach trudno o pamiętanie o kodeksie moralnym. Ludzie, którzy na wolności byli najbardziej prawymi obywatelami, w warunkach obozowych stawali się przestępcami czyhającymi tylko na okazję, by zaszkodzić bliźniemu i poprawić własną sytuację. Czy jednak wypada nam – z perspektywy wygodnego fotela w ciepłym mieszkaniu – oceniać tamtych ludzi ze względów moralnych? Uważam, że absolutnie nie, ponieważ nikt z nas nie jest w stanie stwierdzić jak on sam zachowałby się w takiej sytuacji. Taka ocena byłaby więc przejawem hipokryzji. 

Nie zawsze można oceniać ludzi według tych samych kryteriów moralnych, co pokazują powyższe przykłady literackie. Zupełnie innej ocenie podlega Rodion Raskolnikow, który zamordował lichwiarkę, by się wzbogacić, a innej towarzysze Gustawa z Innego świata, którzy popełniali przestępstwa, ponieważ kierował nimi pierwotny instynkt przetrwania. Do każdego człowieka należy podchodzić indywidualnie i nie oceniać jego czynów zbyt pochopnie, ponieważ nigdy nie wiemy, jaką ten ktoś ma historię. 

Dodaj komentarz