Dwie perspektywy wyścigu w walce o życie – wojenna i powojenna. Omów zagadnienie na podstawie książki Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

O życie walczymy każdego dnia, w każdej chwili, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Życie nie jest nam dane raz na zawsze, jeśli nie będziemy o nie odpowiednio dbali, utracimy je bardzo szybko. Zdarzają się sytuacje, które w wyjątkowy sposób zagrażają naszemu istnieniu, np. wojny, w czasie których ktoś specjalnie próbuje nas życia pozbawić.

Literatura faktu jako źródło wiedzy o przeszłości. Omów zagadnienie na podstawie książki Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Większość przeciętnych konsumentów literatury kojarzy ją wyłącznie jako beletrystyczną rozrywkę, wytwór fantazji autora, im mniej związany z przytłaczającą rzeczywistością, tym lepiej. Nie biorą oni pod uwagę tego, że literatura może być również sposobem na przekazywanie z pokolenia na pokolenie wiedzy o przeszłości. Często niełatwej przeszłości.

Jak pamięć o przeszłości wpływa na teraźniejszość? Omów zagadnienie na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Popularne jest powiedzenie, że żyje się wyłącznie “tu i teraz”. Może to być stwierdzenie zarówno prawdziwe, jak i fałszywe, w zależności od tego, w jakim zastosujemy je kontekście. Z jednej bowiem strony rzeczywiście najbardziej należy skupiać się na teraźniejszości.

Walka jako sposób na zachowanie godności. Omów zagadnienie na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

II wojna światowa oraz konsekwencje, jakie w ludzkiej psychice pozostawiła jej potworność to wciąż aktualne kwestie nie tylko w dziedzinach naukowych, takich jak psychologia, lecz także w literaturze. Tuż po zakończeniu tego nieludzkiego konfliktu powstawało wiele dzieł reportażowych, które miały za zadanie w pewien sposób spróbować stworzyć nowy język, adekwatny do dyskutowania o tak potwornym procesie.

Zagłada z perspektywy świadka i uczestnika wydarzeń w getcie. Omów zagadnienie na podstawie książki Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

II wojna światowa przez ogrom cierpienia ludzkiego, jaki przyniosła, nazywana jest często po prostu zagładą. Rzeczywiście trudno znaleźć bardziej odpowiednie określenie na czas, w którym giną dziesiątki milionów ludzi, niektórzy w bardzo brutalny sposób, w imię ideologii kilku osób u władzy.

Czy zawsze można oceniać człowieka według tych samych kryteriów moralnych? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu książki Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem oraz do innych tekstów kultury.

Moralność to bardzo skomplikowana dziedzina etyki, która określa to, które ludzkie czyny są uznawane powszechnie za dobre, a które za złe. Problem jednak pojawia się, kiedy badacze dochodzą do stwierdzenia, że nie da się wyznaczyć jednej uniwersalnej dla każdego człowieka moralności.

„Ludzie ludziom zgotowali ten los” – odbicie ludzkich historii w literaturze na podstawie lektur Inny Świat, Opowiadania Borowskiego i Zdążyć przed Panem Bogiem

O ogromie cierpienia, jakiego doświadczyła ludzkość w trakcie II wojny światowej nie dowiemy się raczej z podręczników do historii, które zdominowane są raczej beznamiętną statystyką. Na szczęście były pośród świadków tych strasznych zbrodni osoby, które zapamiętały swoje indywidualne doświadczenia.

Zdążyć przed Panem Bogiem, Dżuma – Rieux i Edelman – ocena postaw lekarzy

Co łączy Hannę Krall i Alberta Camusa? Przede wszystkim główni bohaterowie ich najgłośniejszych książek – reportażu Zdążyć przed Panem Bogiem oraz powieści parabolicznej Dżuma. Marek Edelman i Bernard Rieux to dwaj lekarze, którzy zostają postawieni w obliczu niezwykle ciężkich sytuacji życiowych – pracy w szpitalu w czasie wojny oraz epidemii śmiertelnej choroby. Czy te sytuacje mogą być ze sobą porównywane? I czy istnieją podobieństwa w postawach obu lekarzy?

x