Zdążyć przed Panem Bogiem – streszczenie

Polska literatura wojenna to bardzo obszerna gałąź te dziedziny. Powstało bardzo wiele książek, zarówno fabularnych, jak i reportażowych, które dają świadectwo tego, jak okrutnym i niebezpiecznym czasem była II wojna światowa. Polska znalazła się wówczas pomiędzy dwoma głównymi stronami konfliktu, przez co na terenie naszego kraju miało miejsce niezwykle dużo wydarzeń bardzo znamiennych dla tamtego okresu.

Czy możliwe jest zachowanie godności w skrajnych sytuacjach? Omów zagadnienie na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Skrajne sytuacje spotykają nas zawsze niespodziewanie, dlatego tak trudno się w ich przypadku uspokoić i od razu zadziałać najlepiej jak się tylko potrafi. Jeśli jednak jesteśmy poddani jakiejś sytuacji, w której w grę wchodzi godność ludzka, warto pamiętać, że mimo różnych emocji, możliwe jest to, by zachować się właściwie, nawet jeśli nikt wokół nas nie będzie przejawiał zainteresowania takim właśnie zachowaniem. Tylko od nas zależy to, czy w takich sytuacjach się sprawdzimy i okażemy się godni nazywania siebie pełnoprawnie istotami ludzkimi. 

Przejawy dehumanizacji. Omów zagadnienie na podstawie utworu Ludzie, którzy szli Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dehumanizacja oznacza stopniowe zanikanie cech ludzkich u jednostki. Zdecydowanie częściej mamy jednak na myśli cechy charakterologiczne, niż fizyczne. Prowadzi to do pytania, co tak naprawdę stanowi o naszym człowieczeństwie. To trudne pytanie filozoficzne, jednak do poszukiwania do poszukiwania odpowiedzi zmusza literatura pochodząca z czasów, gdy jedna grupa ludzi w bardzo usilny sposób próbowała pozbawić inną grupę ludzi prawa do bycia ludźmi, prawa do wolności, prawa do życia. 

Motyw Żydów w literaturze – konteksty z różnych epok

Żydzi to naród, który na historię świata wpłynął i wpływa w znaczący sposób. To jego dotyczy jedna z najważniejszych ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa. Żydzi przez wiele wieków żyli w rozproszeniu po całym globie, przez co zdołali wpłynąć na wiele rozmaitych obszarów i dziedzin życia ludzkości. Stali się również niestety obiektem nienawiści jednego z najgorszych totalitaryzmów współczesnego świata – nazizmu.

Motyw pracy w literaturze – konteksty z różnych epok

Istnieje w naszym języku i w naszej kulturze wiele porzekadeł o pożyteczności pracy. Praca służy nie tylko zarabianiu pieniędzy i zdobywaniu środków potrzebnych do przetrwania, lecz także rozwijaniu własnych talentów czy przełamywaniu swoich barier. Praca indywidualnego człowieka ma również wpływ na dobrobyt całego społeczeństwa, choć niejednokrotnie trudno sobie to wyobrazić.

Motyw Boga w literaturze – konteksty z różnych epok

Istnienie, obecność oraz działanie Boga, a także jego wpływ na kształt i funkcjonowanie świata, budzą w umyśle ludzkim najróżniejsze refleksje i idee, odkąd tylko jako rodzaj ludzki zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, czy istnieje coś poza światem doczesnym. Na przestrzeni tysięcy lat nasze relacje z absolutem ewoluowały i przybierały najróżniejsze formy.

Motyw wolności w literaturze – konteksty z różnych epok

Wolność to bardzo rozległe pojęcie, trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Najczęściej słyszymy o wolności narodowej w rozumieniu suwerenności danego państwa, lub o wolności osobistej, czyli poczuciu, że każdą naszą ambicję jesteśmy w stanie realizować i świat dookoła nie stanie nam na drodze. Oczywiście każdy człowiek, który kiedykolwiek żył na świecie ma prawo wolność rozumieć w zupełnie inny obiektywny sposób, ponieważ jest to zjawisko niematerialne, które należy raczej do sfery uczuć niż materii.

Motyw śmierci w literaturze – konteksty z różnych epok

Śmierć jest naturalnym końcem każdego istnienia na naszym świecie. Odkąd jednak rozumny człowiek uświadomił sobie, że jego życie ma kres, zaczął się tego momentu nie tylko bać i nie tylko próbował go opóźnić, ale też zastanawiał się czy jest cokolwiek po śmierci. Nie ma chyba niczego innego, co wzbudzałoby w nas tak skrajne odczucia i z czym mimo upływu tysiącleci, nadal nie jesteśmy oswojeni.

Czy zawsze można oceniać człowieka według tych samych kryteriów moralnych? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu książki Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem oraz do innych tekstów kultury

Przyzwyczajeni jesteśmy do życia codziennego, które jest przewidywalne i niewiele w nim jest sytuacji, na które bylibyśmy nieprzygotowani mentalnie lub fizycznie. Historia pokazuje jednak, że istnieją nie tylko chwile, ale całe procesy dziejowe, które na tyle wywracają zasady rządzące światem, że przestaje w nim obowiązywać zwykła moralność, którą kierujemy się w chwilach pokoju.

Zdążyć przed Panem Bogiem – plan wydarzeń

Rozpoczyna się powstanie w getcie warszawskim.  Następuje skrótowa opowieść o losach Marka Edelmana, codzienności życia w getcie, powstaniu i jego dalszych losach, aż do upadku.  Edelman opowiada o codzienności w getcie oraz o propagandzie niemieckiej dotyczącej wywózek z Umschlagplatzu.

Obraz getta w Zdążyć przed Panem Bogiem. Omów, odnosząc się do treści utworu

Getto było zamkniętą przestrzenią, do której Niemcy przymusowo przesiedlali Żydów w czasie II wojny światowej. Jedno z najsłynniejszych znajdowało się w Warszawie, a jego oblicze możemy poznać w znakomitym reportażu autorstwa Hanny Krall, pt. Zdążyć przed Panem Bogiem, w którym rozmawiała z Markiem Edelmanem – ostatnim wówczas żyjącym przywódcą powstania w getcie warszawskim w 1943 roku.