Dante Alighieri – biografia

Autor: Anna Morawska

Data urodzenia Dantego nie jest pewna, wiadomo, że urodził się 1265 roku we Florencji, jednak miesiąc narodzin waha się w zapisach między majem a czerwcem. Edukował się na kilku kierunkach: teologia, literatura, gramatyka, retoryka czy filozofia. Debiutancki utwór napisał po niespodziewanej śmierci ukochanej Beatrycze, zatytułował go Życie nowe (Vita nuova, 1290).

Brał czynny udział w polityce włoskiej, dla niej wstąpił nawet do cechu aptekarzy i lekarzy. Podczas jednego z poselstw, papież uwięził literata, a następnie skazano go na karę grzywny i dwa lata banicji. Ponieważ nie uiścił opłaty, wydano na niego wyrok: wygnanie albo spalenie na stosie. Wybrał ten pierwszy, co spowodowało, że do końca życia krążył po dworach, utrzymując się na nich z operowania słowem.

Ostatnie lata życia poświęcił na tworzenie swojego opus magnum Boskiej komedii (Divina Commedia). Poemat pisany w dialekcie toskańskim powstawał od 1308 roku, wkrótce po ukończeniu go poeta zmarł – 14 września 1321 roku w Rawennie.

Dodaj komentarz