Funkcje obrazów przyrody w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Wiele innych powieści z tamtego czasu, które opisywały świat wiejski, posługiwało się bardzo rozbudowanymi opisami przyrody. Wystarczy tu wymienić Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej czy Noce i dnie Marii Dąbrowskiej. Działo się tak, ponieważ świat nie był jeszcze tak bardzo zurbanizowany jak dziś, a życie toczyło się właśnie głównie na prowincjach. Opisy przyrody w metaforyczny sposób pozwalają również przyjrzeć się stosunkom międzyludzkim. Człowiek będący w bliskim kontakcie z naturą, inaczej postrzega drugiego człowieka, jest wobec niego życzliwszy, bardziej wyrozumiały. 

Na podstawie powyższych przykładów z literatury, wysnuć można gorzki wniosek, że wraz z postępem technologii coraz dalsi stajemy się naturze i przyrodzie, a co za tym idzie, dalej nam nie tylko do drugiego człowieka, ale i do samych siebie. 

Dodaj komentarz