Przemiana wewnętrzna bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Nikt z nas nie posiada jednego zestawu cech charakteru na całe życie. Z biegiem lat zmieniamy się nie tylko fizycznie, lecz przede wszystkim mentalnie. Pod wpływem różnych wydarzeń, sytuacji oraz innych ludzi, modyfikujemy swój światopogląd, co sprawia, że powoli stajemy się innymi ludźmi. W niektórych sytuacjach zmiany te mogą zachodzić bardzo dynamicznie. Wielokrotnie opisywała takie historie literatura polska. 

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko. W uzasadnieniu odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Bardzo często, kiedy nie jesteśmy zadowoleni z jakiegoś elementu naszego życia, lubimy usprawiedliwiać się przeróżnymi czynnikami zewnętrznymi. Zrzucamy winę za zaistniałą sytuację na złe warunki, których po prostu nie byliśmy w stanie pokonać. Prawda jest jednak inna. To my decydujemy, jakimi jesteśmy ludźmi i jak reagujemy na otaczającą nas rzeczywistość, jaką postawę wobec niej przyjmujemy, czyli po prostu, jakimi jesteśmy ludźmi. Postaram się to udowodnić na przykładach zaczerpniętych z literatury. 

Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.

Trudno jest powiedzieć, jakimi jesteśmy ludźmi i do jakich czynów jesteśmy zdolni, dopóki nie wydarzą się w naszym życiu sytuacje ekstremalne, które sprawdzą naszą wartość w praktyce. Niespodziewane okoliczności potrafią wpłynąć na człowieka w bardzo rozmaity sposób – jest to kwestia indywidualna. Niektórzy w stresie tracą możliwość jakiegokolwiek ruchu, inni zyskują dodatkową siłę, motywację i determinację do działania. Prawdą jest jednak, że tego rodzaju sytuacje sprawdzają nasz prawdziwy charakter, czego liczne dowody odnaleźć można w literaturze. 

Jak pamięć o przeszłości wpływa na teraźniejszość? Omów zagadnienie na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Popularne jest powiedzenie, że żyje się wyłącznie “tu i teraz”. Może to być stwierdzenie zarówno prawdziwe, jak i fałszywe, w zależności od tego, w jakim zastosujemy je kontekście. Z jednej bowiem strony rzeczywiście najbardziej należy skupiać się na teraźniejszości.

Walka jako sposób na zachowanie godności. Omów zagadnienie na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

II wojna światowa oraz konsekwencje, jakie w ludzkiej psychice pozostawiła jej potworność to wciąż aktualne kwestie nie tylko w dziedzinach naukowych, takich jak psychologia, lecz także w literaturze. Tuż po zakończeniu tego nieludzkiego konfliktu powstawało wiele dzieł reportażowych, które miały za zadanie w pewien sposób spróbować stworzyć nowy język, adekwatny do dyskutowania o tak potwornym procesie.

Obraz Polski i Polaków. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kazań sejmowych Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W polskiej literaturze bardzo wiele jest przykładów snucia refleksji i naszym narodzie i rodakach. Na przestrzeni wielu epok różni autorzy różnie patrzyli na swój kraj, charakteryzowała ich różnorodność perspektyw oraz motywacji. Istnieje jednak stały zestaw cech, który przewija się w większości takich dzieł. Jest to mieszanka cech negatywnych i pozytywnych, która stanowi bardzo barwny obraz naszego narodu. 

Jaką wartość dla człowieka ma pamięć o przeszłości? Omów zagadnienie na podstawie Miejsca Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Pamięć jest zjawiskiem bardzo trudnym do jednoznacznego opisania i skategoryzowania. Istnieje wiele rodzajów pamięci: pamięć osobista, zbiorowa, nawet pamięć narodowa. Rozwój cywilizacji dał nam nawet pamięć przenośną, zewnętrzną, dzięki której wiele informacji możemy przechowywać w bardzo niewielkiej przestrzeni.

Droga do dojrzałości romantycznego indywidualisty. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Epoka romantyzmu wykształciła w literaturze bardzo charakterystycznego bohatera. Był to człowiek obdarzony wybitnym talentem, niezwykłą wrażliwością, która z jednej strony pozwalała mu tworzyć wielkie dzieła, z drugiej narażała na wielokrotnie większe odczuwanie złych sytuacji i emocji w życiu.

Franciszkańska idea umiłowania natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Kwiatki świętego Franciszka to najsłynniejsze dzieło literacko-filozoficzne, które zawiera w sobie główne idee sposobu życia i myślenia o wierze, religii i Bogu, tytułowego bohatera. Święty Franciszek w łonie religii chrześcijańskiej stworzył osobny nurt, polegający na skierowaniu duchowości człowieka na radość i afirmację wszelkiego stworzenia jako dzieła Boga. Do dziś nurt ten pozostaje jednym z najpopularniejszych chrześcijańskich nurtów duchowych. 

x