Jacek Soplica – ksiądz Robak jako bohater romantyczny

Romantyzm wykształcił bardzo specyficzny typ bohatera literackiego. Wyłonił się on z dzieł mistrzów epoki i utrwalony został w dziesiątkach utworów ich naśladowców. Duży udział w kreowaniu tego wizerunku miał Adam Mickiewicz. Również w jego najsłynniejszym dziele, epopei narodowej pt. Pan Tadeusz, można odnaleźć bohaterów wpasowujących się w ów wzór. Jednym z nich jest Jacek Soplica.

Sędzia Soplica – charakterystyka

Sędzia to jedna z drugoplanowych postaci w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. To nestor rodu Sopliców i przede wszystkim brat Jacka – księdza Robaka i opiekun jego syna, tytułowego bohatera epopei. Zobaczmy, czym charakteryzowała się ta postać!

Charakterystyka Hrabiego Horeszki

Hrabia jest jedną z głównych postaci Pana Tadeusza, przez niektórych omyłkowo uważaną za negatywną. W istocie jednak nie był on czarnym charakterem, a jeśli wziął czynny udział w najeździe na Soplicowo, to uczynił to chytrze podpuszczony przez Gerwazego. Przyjrzyjmy się zatem cechom tej intrygującej postaci!

Charakterystyka Telimeny

Telimena jest, oprócz Zosi Horeszko, jedną z dwóch głównych postaci kobiecych w Panu Tadeuszu – epopei narodowej autorstwa Adama Mickiewicza. Reprezentuje ona zresztą postawę wręcz antagonistyczną wobec swojej młodziutkiej podopiecznej. Reprezentuje spryt, przebiegłość i wykorzystywanie uroku osobistego do osiągania własnych zamierzeń. Zobaczmy, kim była Telimena!

Zosia Horeszko – charakterystyka

Młodziutka dziewczyna, Zosia, to jedna z głównych bohaterek Pana Tadeusza. Nie jest ona główną bohaterką w sensie ścisłym, ponieważ jej postać – w porównaniu z niektórymi innymi – stosunkowo rzadko ujawnia się czytelnikowi. Jednak jej rola w historii opowiadanej w epopei jest nie do przecenienia. Ma ona bowiem zostać małżonką głównego jej bohatera. Poznajmy Zosię!

Tadeusz Soplica – charakterystyka

Tadeusz Soplica to tytułowy bohater najważniejszego polskiego poematu i epopei narodowej, a jednocześnie jednego z najważniejszych i najbardziej znanych dzieł literatury polskiej – Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Jest to postać bardzo ciekawa, w której elementy romantyczne łączą się z nieco bardziej nowoczesnym myśleniem o patriotyzmie. Poznajmy Tadeusza!