Charakterystyka Wojskiego Hreczechy

Autor: Grzegorz Paczkowski

Znakomity myśliwy, mistrz ceremonii weselnych, znawca dobrych obyczajów i dworskiej etykiety, niezrównany gawędziarz, o którego grze na rogu myśliwskim opowiada jeden z najsłynniejszych fragmentów epopei narodowej – Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. 

Wojski Hreczecha – charakterystyka

Określenie „Wojski” pozostało Hreczesze jeszcze z dawnych czasów, kiedy pełnił funkcję opiekuna kobiet i dzieci w czasie, kiedy szlachta ruszała na pospolite ruszenie. W trakcie fabuły Pana Tadeusza jest Wojski już człowiekiem starszym, który swojego tytułu używa wyłącznie honorowo. Jest przyjacielem i niedoszłym teściem Sędziego, który kochał się z wzajemnością w jego córce, Marcie, jednak ta nieszczęśliwie zmarła przed ślubem. Wojski w Soplicowie odgrywa rolę pomocniczą w gospodarowaniu majątkiem, czym zajmuje się np. pod nieobecność swojego niedoszłego zięcia. Nadaje się do takich działań jak nikt, ponieważ posiada bardzo rozległą wiedzę na temat obyczajów szlacheckich. Widać to bardzo dobrze między innymi w scenie polowania oraz uczt czy uroczystości weselnych. To właśnie Wojski sprawia pieczę nad tym, by wszystko odbywało się zgodnie z tradycją i dobrymi nawykami. Przy tym wszystkim zna niezliczoną ilość opowieści, historii, dowcipów i anegdot, co sprawia, że jest niezrównanym kompanem do rozmowy, spaceru czy uczty. Cieszy się wśród mieszkańców dworu szacunkiem i poważaniem. Jest patriotą, świetnie znającym historię swojego kraju, a także świadomym i zaangażowanym w sprawę polską obywatelem. 

Dodaj komentarz