Główne wątki w Panu Tadeuszu

Autor: Grzegorz Paczkowski

Pan Tadeusz to jedno z najwybitniejszych dzieł polskiej literatury. Wielki poemat nazywany epopeją narodową to wspaniała opowieść o miłości, zarówno szczęśliwej, jak i tej niespełnionej, o tym, jak nierozwiązane konflikty z biegiem lat przeradzają się w nienawiść i doprowadzają do rozlewu krwi, wreszcie o tym, jak wyglądała Polska w dobie wojen napoleońskich. Dzieło Adama Mickiewicza to utwór wielowątkowy, wielopłaszczyznowy i bogaty w opisy różnorodnych postaw ludzkich, polskich krajobrazów i zjawisk historyczno-politycznych. Przyjrzyjmy się głównym wątkom, jakie napotkać mogą czytelnicy w Panu Tadeuszu. 

Wątek Jacka Soplicy/Księdza Robaka

Od postaci Jacka Soplicy tak naprawdę rozpoczyna się fabuła epopei. To on w przeszłości zakochał się w córce zaprzyjaźnionego arystokraty – Stolnika Horeszki. Jako człowiek zbyt przywiązany do hulaszczego trybu życia, został odprawiony z domu ukochanej, nie dopuszczono nawet, by się oświadczył. Szlachcic wpadł w rozpacz, ożenił się z przypadkową kobietą, która urodziła mu syna – Tadeusza. Wykorzystał moment napaści Moskali na zamek Horeszków, by dokonać zemsty i zabił Stolnika. Przygnieciony poczuciem winy, wstąpił do zakonu bernardynów, porzucił dotychczasową tożsamość i jako Ksiądz Robak zaczął wędrować po świecie, wszędzie próbując zorganizować pomoc dla Polski znajdującej się pod zaborami. W końcu wraca w rodzinne strony i osiada w Soplicowie, by organizować powstanie. Raniony w czasie szturmu Moskali, umiera, uprzednio wyznawszy swoje winy i uzyskawszy przebaczenie od starego sługi zamordowanego przez siebie Stolnika – Gerwazego. 

Wątek miłości Tadeusza i Zosi

Główny wątek miłosny epopei dotyczy Tadeusza Soplicy i Zosi Horeszkówny. Młodzi poznają się, kiedy młodzian tuż po powrocie do domu, widzi dziewczynę w ogrodzie i niemal od razu się w niej zakochuje. Pikanterii temu wątkowi dodaje fakt, że Tadeusz nie widzi ukochanej dokładnie, więc potem myli ją z Telimeną, przebiegłą matroną, która wykorzystuje naiwność i dezorientację młodego mężczyzny, by wdać się z nim romans. Wszystko jednak się wyjaśnia i pod koniec utworu Tadeusz żeni się z zakochaną w nim Zosią. 

Wątek sporu o zamek Horeszków

W czasie trwania fabuły utworu, toczy się spór pomiędzy Hrabią a rodziną Sopliców do prawa nad zamkiem Horeszków, który po śmierci Stolnika stracił prawowitego właściciele i przeszedł pod tymczasową opiekę Sędziego. Hrabia chce zrezygnować znużony monotonią procesu, jednak za namową Gerwazego zmienia zdanie i postanawia walczyć o zamek do końca. Pod koniec fabuły jednak dochodzi z Soplicami do porozumienia. 

Wątek polskiej szlachty

Większość głównych bohaterów Pana Tadeusza to osoby ze stanu szlacheckiego. Daje to możliwość wglądu w obyczaje, styl życia, poglądy i zachowania tej klasy społecznej w XIX wieku. Epopeja jest w tym względzie szeroką perspektywą nastrojów i postaw społecznych, jakie panowały w pierwszych dziesięcioleciach zaborów. Cała jedna księga Pana Tadeusza poświęcona jest tzw. sejmikowi, czyli zebraniu okolicznej szlachty, na którym debatowano nad najbardziej palącymi problemami lokalnej społeczności. 

Wątek Napoleona (wątek narodowo-wyzwoleńczy)

Akcja epopei dzieje się w czasie, kiedy największym dowódcą Europy był Napoleon Bonaparte. Polacy byli zafascynowani jego postacią i pokładali we francuskim cesarzu nadzieję na wyzwolenie Polski. Działalność Księdza Robaka po powrocie z emigracji dotyczy organizacji powstania, które miałoby wybuchnąć w momencie przejścia wojsk Napoleońskich w drodze do Rosji, by ułatwić cesarzowi kampanię i zwrócić uwagę na kwestię wyzwolenia kraju. Sam mnich wcześniej służył w wojskach cesarza. 

Wątki poboczne

Oprócz wątków głównych, jest w Panu Tadeuszu wiele wątków pobocznych, uzupełniających, które zresztą często mają charakter dużo luźniejszy od głównych. Są to między innymi: spór Asesora i Rejenta o strzelby i o charty, romanse Telimeny oraz jej opieka nad Zosią, obyczaje szlacheckie typu polowania, posiłki, rodzinne spacery, nabożeństwa, itp. 

Dodaj komentarz