Wątki miłosne w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza

Autor: Grzegorz Paczkowski

Pan Tadeusz Adama Mickiewicza to dzieło, w którym zawarte są właściwie wszystkie wątki, które człowiek jest w stanie napotkać na przestrzeni swojego życia (a nawet jeszcze więcej). Jednym z nich jest miłość, jak najbardziej obecna na kartach epopei i to w wielu najróżniejszych odmianach. Jest tam miłość romantyczna, platoniczna, wyrachowana, szczęśliwa, ale również niespełniona. Miłosnych zawiłości jest w poemacie całkiem sporo, oto główne z nich. 

Wątek Tadeusza i Telimeny

Tadeusz został przez dużo bardziej doświadczoną i starszą kobietę uwiedziony. Telimena wykorzystała zagubienie młodego człowieka, który jeszcze nie odnalazł się w dawno nie odwiedzanym domu, a w dodatku pomylił ją z Zosią, która oczarowała o swoją urodą tuż po przyjeździe. Tadeusz jest początkowo oszołomiony zainteresowaniem ze strony pięknej kobiety, lecz gdy wychodzi na jaw cała intryga, przysłowiowy czar pryska i młodzieniec urywa znajomość. 

Wątek Tadeusza i Zosi

Główny wątek miłosny poematu. Młodzi poznają się tuż po powrocie Tadeusza do Soplicowa, kiedy zwiedza dom i trafia na dziewczynę, która zdążyła zająć jego dawny pokój.Widzi ją jednak tylko przez moment, w dodatku niezbyt wyraźnie, co doprowadza później do tego, że myli ją z Telimeną (w czym zresztą sama Telimena ma swój udział). Kiedy jednak przypadkowy romans się kończy, a młodzi zostają sobie oficjalnie przedstawieni, Tadeusz zakochuje się w Zosi z wzajemnością. Ich szczęściu staje jednak na drodze incydent z Moskalami, po którym Tadeusz wraz z innymi szlachcicami był zmuszony do tymczasowej emigracji. Wraca jednak do Soplicowa w rok później już jako oficer. Zosia czeka na niego i wówczas wreszcie dojść do skutku mogą zaręczyny młodych. 

Wątek Telimeny i Hrabiego

Telimena po urwaniu romansu z Tadeuszem zaczęła kokietować innych mężczyzn, gdyż była ona wdową i szukała sobie kolejnego męża, który mógłby zapewnić jej dostatek i stabilizację finansową na starość. Uwaga kobiety zwraca się ku Hrabiemu, na którego obiecuje czekać, aż ten wróci z emigracji. Po jego powrocie okazuje się jednak,że Telimena jest zaręczona z Rejentem. Hrabia wścieka się i zrywa z nią kontakt, mimo że ta proponuje mu, że zostawi Rejenta, jeśli Hrabia zdecyduje się ją poślubić w tym momencie. 

Wątek Jacka Soplicy i Ewy Horeszko

Najwcześniejszym pod względem chronologicznym wątkiem miłosnym w Panu Tadeuszu jest historia wielkiej i nieszczęśliwej miłości Jacka Soplicy i córki Stolnika, Ewy Horeszkówny. Młodzi kochali się z wzajemnością, jednak Stolnik, choć przyjaźnił się z Soplicą, uważał go za zbyt nisko urodzonego szlachcica, by mógł poprosić o rękę jego córki. Oddalił więc Jacka ze swojego domu, a ten popadł w rozpacz. Kiedy dochodzi do oblężenia zamku Horeszków przez Moskali i zostaje ono odparte, Soplica w akcie rozpaczy i desperacji sięga po strzelbę rosyjską i zabija Stolnika. Śmierć ta staje się zaczątkiem konfliktu pomiędzy Soplicami i Horeszkami, który jest zarzewiem fabuły epopei Mickiewicza. 

Dodaj komentarz