Podkomorzy – charakterystyka

Autor: Grzegorz Paczkowski

Panu Tadeuszu możemy odnaleźć wielu bohaterów, którzy reprezentują różnorodne urzędy państwowe, które funkcjonowały jeszcze w Polsce przed rozbiorami. Jednym z takich reprezentantów jest pan Podkomorzy – najstarszy szlachcic wśród zebranych w Soplicowie.

Charakterystyka Podkomorzego

Podkomorzy w Panu Tadeuszu jest odpowiedzialny za zakończenie sporu pomiędzy Soplicami i Horeszkami, dotyczącego sporu o zamek Stolnika. Podkomorzy jest otaczany bardzo dużym szacunkiem ze strony wszystkich obecnych, zajmuje zawsze najbardziej prestiżowe miejsce przy stole, Sędzia zawsze liczy się z jego zdaniem. Jest bowiem Podkomorzy wzorem cnót patriotycznych, kocha swój naród i ojczyznę, jednak jest świadomy złych stron jej przeszłości, które doprowadziły do rozbiorów. Jest przeciwnikiem zagranicznych mód i wpływów. Interes ojczyzny stawia wysoko ponad swoim własnym.

W czasie starcia z Moskalami to właśnie Podkomorzy doprowadza do ich kapitulacji. To również za jego radą dochodzi do emigracji szlachty po zajeździe, by nie ściągać na siebie zemsty władz carskich. Na ten cel poświęca swoje prywatne pieniądze. Kiedy wojska Napoleońskie wkraczają na tereny Polskie, Podkomorzy zostaje wybrany przez szlachtę na stanowisko marszałka konfederackiego.

Podkomorzy to postać jak najbardziej pozytywna, w której próżno byłoby szukać jakichkolwiek negatywnych cech. W Panu Tadeuszu służy jako wzór tego, jak powinien wyglądać świadomy i dojrzały patriotyzm. 

Dodaj komentarz