Jaką wartość dla człowieka ma pamięć o przeszłości? Omów zagadnienie na podstawie Miejsca Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Oczywiście fabułą poematu pokazuje, że do końca tak nie jest, lecz Mickiewicz umyślnie skonstruował Soplicowo w ten właśnie w ten sposób. Udowodnił tym samym, że z czasem nasza pamięć wypiera z przeszłości złe chwile. Litwa na pewno nie była miejscem rajskim, miała swoją piękną, lecz i też niezbyt urodzajną stronę. Jednak da emigranta wady ojczyzny nie istniały. Tak samo o ojczyźnie – kiedy jeszcze istniała – pamiętają bohaterowie. Wspominają Rzeczpospolitą z rozrzewnieniem, nadal tytułują się dawnymi nazwami urzędów, które pełnili i hołdują starym tradycjom i obyczajom. Wszystko to jest spowodowane tęsknotą za przeszłością, która jak się okazuje ma decydujący wpływ na nasze postrzeganie teraźniejszości, a co za tym idzie również przyszłości. 

Pamięć o przeszłości ma dla człowieka ogromne znaczenie. Jeśli bowiem posiadamy w niej jakieś nieuporządkowane kwestie, będą one do nas wracały i rzucały cień na naszą teraźniejszość oraz przyszłość. 

Dodaj komentarz