Jan Twardowski – biografia

Autor: Anna Morawska

Jan Twardowski urodził się 1 czerwca 1915 roku w Warszawie. Po kilku tygodniach cała rodzina otrzymała przymus przeniesienia do Rosji. Na tereny polskie powrócili dopiero trzy lata później. Już w czasach gimnazjalnych podejmował pierwsze próby literackie – przez dwa lata pełnił funkcję redaktora działu literackiego międzyszkolnego czasopisma młodzieżowego „Kuźnia Młodych”. Tam też zadebiutował zarówno prozą, jak i utworem poetyckim. Ponadto zainicjował rubrykę Poradnik literacki, w której promował późniejsze sławy – Tadeusza Różewicza, Kazimierza Brandysa czy Pawła Hertza.

Rok po maturze, w 1937 roku, Jan Twardowski opublikował debiutancki tomik Powrót Andersena. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku filologia polska. Podczas powstania warszawskiego walczył jako żołnierz Armii Krajowej. Zdruzgotany zniszczeniami wojennymi – utracił całą spuściznę poetycką oraz dom rodzinny – podjął decyzję o zostaniu księdzem. Od 1945 roku należał do tajnego Seminarium Duchownego im. Jana Chrzciciela w Warszawie. 4 lipca 1948 roku przyjął święcenia kapłańskie, a następnie objął parafię w Żbikowie niedaleko Pruszkowa, w której pełnił obowiązki wikarego. Równolegle nauczał religii w okolicznych szkołach.

Od 1959 roku Jan Twardowski sprawował urząd rektora warszawskiego kościoła sióstr Wizytek. Przez kolejne dekady był niezwykle aktywny – prowadził działalność dydaktyczną również w macierzystym seminarium, wykładał gościnnie na innych uczelniach, głosił kazania dla najmłodszych, a przede wszystkim oddawał się swojej pasji – pisaniu. Publikował w „Tygodniku Powszechnym” oraz regularnie wydawał tomiki wierszy. Był niezwykle płodnym poetą, spod jego pióra wyszły takie zbiory jak: Znak ufności (1970), Zeszyt w kratkę (1973), Niebieskie okulary (1980), Rachunek dla dorosłego (1982), Nie przyszedłem pana nawracać (1986), Stukam do nieba (1990), Niecodziennik (1991), Krzyżyk na drogę (1993), Pogodne spojrzenie (2003). Jan Twardowski zmarł 18 stycznia 2006 roku podczas pobytu w warszawskim szpitalu. Wbrew swojej woli został pochowany w krypcie Panteonu Wielkich Polaków znajdującej się w Świątyni Opatrzności Bożej.

Dodaj komentarz