Obraz Polski i Polaków w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wizerunek Polaków w literaturze daleki jest od idealnego. Pisarze różnych epok wskazują na to, że trudno jest nad się pogodzić, jeśli w zasięgu wzroku nie ma naprawdę ostatecznego niebezpieczeństwa. Bardziej liczy się dla nas osobisty zysk i jednostkowe szczęście, niż dobro ogółu. Jest to oczywiście uogólnieni, ponieważ wielu Polaków z pewnością oddałoby życie za swoją ojczyznę, gdyby zaszła taka potrzeba. Zarówno Sienkiewicz, jak i Prus, wskazują jednak, że równie dużo jest tych, których los ojczyzny nie interesuje. 

Dodaj komentarz