Bunt i jego konsekwencje dla człowieka. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Bunt towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, właściwie od momentu, w którym zaczął on świadomie spoglądać na świat dookoła i dostrzegać, że nie jest on zbudowany w najbardziej sprawiedliwy ze sposobów. Na przestrzeni dziejów przybierał on różne formy, niezmienne jednak było to, że zawsze był aktem odwagi, sprzeciwu nie tylko wobec porządku świata, ale niejednokrotnie wobec władzy, zwierzchności.

Człowiek wobec przeznaczenia. Omów zagadnienie na podstawie Antygony Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Do języka potocznego wszedł tytuł filmu sensacyjnego – Oszukać przeznaczenie. Jego bohaterowie starali się za wszelką cenę uniknąć tego, co im pisane, w tym przypadku głównie śmierci. W dużej większości jednak im się to nie udawało. Można więc zadać sobie filozoficzne pytanie: czy w ogóle człowiek jest w stanie w jakikolwiek sposób wpłynąć na swoje przeznaczenie?

Rodzice i dzieci – pokoleniowe konflikty i ich konsekwencje. W pra­cy od­wo­łaj się do: Antygony Sofoklesa, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Konflikty, jakie zachodzą pomiędzy przedstawicielami poszczególnych pokoleń są rzeczą znaną od początku ludzkości. Przedstawiciele starszeństwa zawsze mają inne podejście do życia niż młodzi, są ostrożniejsi, bardziej zachowawczy, mają mniej siły, ale więcej doświadczenia. Młodzi są zachłanni i pragną czerpać z uroków życia pełnymi garściami. nie zawsze jednak dostrzegają niebezpieczeństwa i pułapki, jakie zastawia na nich życie. Dopiero z połączenia tych dwóch pierwiastków może powstać życie w zupełności szczęśliwe, jednak do takiej zgody rzadko dochodzi. 

Heroizm jako postawa człowieka w zmaganiu się z losem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Iliady Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Istnieją rozmaite sposoby na radzenie sobie z przeciwnościami losu. Literatura pokazuje nam ich ogrom. Dla niektórych jest to ucieczka rozumiana dosłownie lub metaforycznie, wewnętrznie. Niektórzy jednak – co ma zapewne związek z ich indywidualną konstrukcją psychiczną i emocjonalną – stają twarzą w twarz z problemami i walczą do samego końca, nawet gdy wiedzą, że walka ta z góry jest skazana na porażkę. Ich sposobem na stawianie czoła przeciwnościom losu jest więc heroizm. 

Poświęcenie się w imię wyższych wartości. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii (cz. I Grecja) Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Poświęcenie się dla kogoś jest uważane przez wielu za najwyższą formę człowieczeństwa. Podobnie jest z poświęcaniem się w imię idei czy wartości, w które się wierzy. Nie ma się bowiem wówczas pewności czy ofiara przyniesie pożądany skutek, a jednak wiara bywa silniejsza. Takie postawy możemy obserwować w literaturze od najdawniejszych czasów, od tekstów religijnych i mitologicznych.

Motyw theatrum mundi w literaturze – konteksty z różnych epok

Theatrum mundi oznacza tyle, „teatr życia” i sformułowanie to stanowi nazwę bardzo popularnego motywu w sztuce. Jeśli spojrzymy na ludzkie życie przez jego pryzmat, okazuje się, żę świat, w którym żyjemy jest jedynie sceną teatralną, a ludzie jedynie aktorami, którzy odgrywają narzucone im z góry role. Nie są więc jednostkami wolnymi, które mogą dokonywać własnych wyborów – ich decyzje determinowane są przez nieuchronne siły przeznaczenia, którym nie sposób się przeciwstawić.

Motyw przeznaczenia w literaturze – konteksty z różnych epok

Chyba od zawsze towarzyszy człowiekowi rozumnemu pytanie, od czego zależy jego życie. Czy rzeczywiście wszystko jesteśmy w stanie sprawić własną wolą, determinacją, pracą i wysiłkiem? Czy jesteśmy wyłącznymi kowalami swojego losu? Czy być może jest jakaś siła wyższa, która ma wpływ na bieg naszego losu? Bóg, którego możemy prosić o różne rzeczy w modlitwie i który według własnego uznania może nam pomagać lub nie?

Motyw rodziny w literaturze – konteksty z różnych epok

Popularne stwierdzenie głosi, że rodzina w życiu człowieka jest najważniejsza. Stanowiona fundament, na którym człowiek może wzrosnąć oraz pomoc, gdy kiedykolwiek w życiu powinie mu się noga. To rodzice sprawiają, że przychodzimy na świat, otaczają nas miłością, opieką i poczuciem bezpieczeństwa. Pomagają nam, uczą pierwszych spraw w życiu.

Motyw cierpienia w literaturze – konteksty z różnych epok

Cierpienie jest nieodłącznym elementem ludzkiego istnienia. Możemy się z tym nie zgadzać, lecz najprawdopodobniej na pewnym etapie naszego życia wydarzy się coś, co sprawi, że będziemy cierpieć. Człowiek od dawna próbuje nadać swojemu cierpieniu sens, na przykład poprzez rozmaite religie, ponieważ odczuwanie bólu, które do niczego nie prowadzi jeszcze bardziej pogłębia naszą rozpacz.

Motyw władzy w literaturze – konteksty z różnych epok

Kwestia władzy, tego kto ją sprawuje, w jaki sposób oraz jaka odpowiedzialność na nim spoczywa to temat aktualny od tysięcy lat, odkąd zaczęły krystalizować się pierwsze formy cywilizacji. W każdym wypadku to jakaś określona mniejszość musi kierować większością. Rodzi to szereg wygód, ale i mnóstwo niebezpieczeństw. Tam, gdzie w ręku jednego człowieka spoczywa zbyt wielka władza, łatwo o nadużycia, niesprawiedliwość, chciwość.