Literacki obraz piekła. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Boskiej komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

To, co dzieje się z człowiekiem po śmierci, od zawsze frapowało najtęższe umysły. Na pytanie to starały się przez wieki odpowiadać wszelkiego rodzaju religie i wyznania. Stworzono więc system wierzeń, w myśl których świat po śmierci miał być adekwatny do tego, jak człowiek przeszedł przez życie.

Motyw wędrówki i jego literackie realizacje. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Boskiej komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Wędrówką jedną życie jest człowieka” – pisał wiele lat temu Edward Stachura. Rzeczywiście trudno oprzeć się wrażeniu, że nasza egzystencja jest procesem przypominającym podróż. Dostrzegali to już starożytni twórcy, czyniąc z wędrówki motyw literacki i artystyczny.

Motyw winy i kary w tradycji literackiej. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Boskiej komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wszystkie ludzkie czyny pociągają za sobą adekwatne do nich konsekwencje, nawet jeśli wydaje nam się, że tak nie jest – prędzej czy później dosięgnie nas reakcja świata. Od nas zależy czy będzie to reakcja pozytywna czy też negatywna.