Średniowieczna wizja zaświatów. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Boskiej Komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Średniowiecze było tysiącletnią epoką przesiąkniętą dominacją kultury i doktryny chrześcijańskiej. Miało to wpływ na bardzo wiele aspektów życia zarówno społecznego, jak i wewnętrznego ludzi. Kościół katolicki zawładnął wówczas wyobraźnią ludzką jeśli chodzi o ogromny obszar myślenia na temat śmierci i tego, co dzieje się z duszą ludzką po niej.

Motyw arkadii w literaturze – konteksty z różnych epok

Słowo „arkadia” w sztuce oznacza miejsce, przestrzeń, krainę idealną, gdzie nie istnieją troski, a wszystko jest tak, jak być powinno. Motywy arkadyjskie pojawiają się w sztuce od początku jej samej, co świadczy wyłącznie o tym, że człowiek od zawsze marzył o raju i krainie wiecznej szczęśliwości.

Motywy biblijne w literaturze – konteksty z różnych epok

Pismo Święte, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, od tysięcy lat stanowi część naszej kultury. Niezależnie od wiary, nie można zaprzeczyć, że zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo bardzo mocno zakorzeniły się w naszej świadomości i przeniknęły do życia codziennego. Ich podstawą jest biblia – literacka opowieść o tym, jak kształtowały się relacje człowieka z Bogiem.

Motyw piekła w literaturze – konteksty z różnych epok

Piekło to miejsce, które od tysięcy lat rozpala wyobraźnię ludzi wierzących w różne religie. Było wyobrażane na bardzo wiele rozmaitych sposobów, w zależności od danej kultury, czasów, warunków społecznych. Jego wizerunek dostosowywał się do swojej epoki – piekło stanowiło kwintesencję tego, czego najbardziej bali się ludzie w określonym czasie.

Motyw tańca śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Kultura każdej z epok radziła sobie z kwestią śmierci na swój sposób. W średniowieczu życie większości społeczeństw europejskich było zdominowane przez chrześcijaństwo. Dominacja Kościoła sprawiała, że bardzo dużo kwestii społecznych było podporządkowane wizji wiary. Przetaczające się przez stary kontynent wojny i epidemie sprawiły, że ludzie ze śmiercią do czynienia mieli właściwie każdego dnia.

Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

To, co czeka człowieka po śmierci, czyli tzw. „życie pozagrobowe”, od zawsze rozpala ludzką ciekawość i wyobraźnię. Od tysięcy lat snute są rozmaite wyobrażenia na temat tego, czym jest i jak dokładnie wygląda to, co znajduje się po „tamtej stronie”. Na pytania te przez wieki usiłowały odpowiadać rozmaite religie i mitologie, ponieważ na wiele sposobów próbowały przekonać wiernych do swojej wizji.

Doświadczenia wynikające z podróżowania. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Boskiej Komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Podróże potrafią zmieniać nasze życie. Poznawanie nowych miejsc, kultur, języków, historii, a przede wszystkim ludzi – wszystkie te rzeczy kształtują nasz charakter i naszą duszę. Podróże jednak można rozumieć w sensie metaforycznym mogą one mieć wymiar umysłowy, duchowy, wewnętrzny.

Literacki obraz piekła. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Boskiej komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

To, co dzieje się z człowiekiem po śmierci, od zawsze frapowało najtęższe umysły. Na pytanie to starały się przez wieki odpowiadać wszelkiego rodzaju religie i wyznania. Stworzono więc system wierzeń, w myśl których świat po śmierci miał być adekwatny do tego, jak człowiek przeszedł przez życie.

Motyw wędrówki i jego literackie realizacje. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Boskiej komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Wędrówką jedną życie jest człowieka” – pisał wiele lat temu Edward Stachura. Rzeczywiście trudno oprzeć się wrażeniu, że nasza egzystencja jest procesem przypominającym podróż. Dostrzegali to już starożytni twórcy, czyniąc z wędrówki motyw literacki i artystyczny.