Przedmowa – interpretacja

Czesław Miłosz to jeden z najbardziej znanych polskich twórców, a oprócz tego także laureat literackiej Nagrody Nobla. Tworzył przez wiele lat, dlatego też jego dzieł nie da się jednoznacznie zaklasyfikować. Na twórczość noblisty miała bowiem wpływ między innymi II wojna światowa, później zaś doświadczył życia w PRL-u oraz emigracji do Stanów Zjednoczonych.

Nad strumieniem – interpretacja

Jednym z jego ostatnich wydanych tomów jest ten zatytułowany „To”. Pochodzi on z roku 2000, a sam poeta zmarł cztery lata później. W tym zbiorze umieścił wiersz pod tytułem „Nad strumieniem”, w którym poeta ukazuje człowieka wobec przyrody.

Ojciec w bibliotece – interpretacja

Niewiele jest w życiu każdego człowieka postaci ważniejszych od ojca. Nie można się zatem dziwić, że także wielki i słynny poeta, taki jak Czesław Miłosz, poświęcił mu swój tekst. W wierszu “Ojciec w bibliotece” twórca uważnie przyjrzał się postaci ojca i jego roli w życiu człowieka. Powrót do czasów dzieciństwa spowodowany był ciężkim doświadczeniem, jakie przyniosła ze sobą II wojna światowa. Tekst został bowiem opublikowany w roku 1945, w tomie “Ocalenie”, i należy również do cyklu “Świat (poema naiwne)”.

Motyw apokalipsy w literaturze – konteksty z różnych epok

Apokalipsa jest określeniem oznaczającym koniec świata, jego czas, miejsce,kształt i przebieg. Wiemy, że nasz świat nie będzie trwał wiecznie, choć jego fizyczny koniec jest kwestią tak odległą, że nie należy się tym przejmować teraz. Artyści jednak, a zwłaszcza twórcy różnorodnych religii, bardzo mocno koncentrowali swoją uwagę właśnie na tym końcowym epizodzie z życia ludzkości.

Motyw artysty w literaturze – przykłady z różnych epok

W każdej epoce artyści tworzący sztukę dostrzegali fakt, że są ludźmi o specyficznej wrażliwości i nieoczywistych talentach. Refleksje na ten temat – a jakże – zawierali w swoich dziełach, przez co z czasem stworzyli pewien motyw opowiadania o artystach, jednostkach wybitnie wrażliwych czy utalentowanych. Motyw ten zmieniał się z czasem i w zależności od czasów i panujących w nich mód przybierał inne kształty.

Jednostka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rok 1984 George’a Orwella to jedno z najwybitniejszych dzieł literackich dotyczących konsekwencji istnienia systemów totalitarnych na świecie. Autor chciał swoją powieścią przestrzec świat przed możliwymi konsekwencjami światowej dominacji Związku Radzieckiego. Totalitaryzm nie ogarnął na szczęście całego świata, jednak tam, gdzie się zadomowił, jego kształt stał się niebezpiecznie bliski do tego, czego musieli doświadczać bohaterowie Roku 1984. 

Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Od początku myślenia o ludzkości jako większej całości, która posiada wspólną historię oraz wspólne dążenia przyszłościowe, człowiek zastanawia się zarówno nad jej początkiem, jak i tym, jaki czeka ją koniec. Bardzo trudno jest przewidzieć, czy, kiedy i jaki koniec spotka nas wszystkich, dlatego jest to pole do domysłów i dociekań, także artystycznych.

Przypowieść o maku – interpretacja

Wiersz „Przypowieść o maku” to utwór polskiego noblisty Czesława Miłosza, pochodzący z poematu „Świat. (Poema naiwne)”, zawartego w tomiku „Ocalenie” z 1945 roku. Opisuje życie na ziarnku maku, które jest alegorią prostej egzystencji bez głębszej refleksji na temat otaczającego nas świata.

Z okna – analiza i interpretacja

Wiersz „Z okna” Czesława Miłosza to utwór opisujący krajobraz Europy. Poemat pochodzi z 1945 roku, ze zbioru „Świat. Poema naiwne”. Przedstawiony kontynent ma baśniowy charakter i jest ukazany jako miejsce dostępne dla wszystkich, w którym nie ma zła i każdy może czuć się bezpiecznie.

Czesław Miłosz – biografia

Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 w litewskich Szetejniach w rodzinie szlacheckiego pochodzenia posługującej się herbem Lubicz. Jako dziecko przebywał na Syberii, gdyż ojciec poety zmuszony był do wyjazdu zarobkowego.