Jednostka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rok 1984 George’a Orwella to jedno z najwybitniejszych dzieł literackich dotyczących konsekwencji istnienia systemów totalitarnych na świecie. Autor chciał swoją powieścią przestrzec świat przed możliwymi konsekwencjami światowej dominacji Związku Radzieckiego. Totalitaryzm nie ogarnął na szczęście całego świata, jednak tam, gdzie się zadomowił, jego kształt stał się niebezpiecznie bliski do tego, czego musieli doświadczać bohaterowie Roku 1984. 

Literacka ocena systemów totalitarnych. Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

XX wiek obfitował w różnego rodzaju ideologie i państwowe ustroje totalitarne. W imię abstrakcyjnych i nierealnych idei, grupy ludzi przejmowały władzę w państwach w sposób nieuczciwy oraz przemocowy i doprowadzały do sytuacji totalnej kontroli społeczeństwa, by osiągnąć własne cele.

Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Od początku myślenia o ludzkości jako większej całości, która posiada wspólną historię oraz wspólne dążenia przyszłościowe, człowiek zastanawia się zarówno nad jej początkiem, jak i tym, jaki czeka ją koniec. Bardzo trudno jest przewidzieć, czy, kiedy i jaki koniec spotka nas wszystkich, dlatego jest to pole do domysłów i dociekań, także artystycznych.

Funkcjonowanie jednostki w państwie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Różnego rodzaju ustroje totalitarne stały się domeną XX wieku, choć tak naprawdę istniały już w starożytności. Dwie wojny światowe, rewolucja bolszewicka i inne wydarzenia sprawiły jednak, że to właśnie wiek XX sprawił, iż myśli ludzkie zostały zajęte filozofią totalitaryzmu.

x