Ja­kie de­cy­zje po­dej­mu­je czło­wiek w prze­ło­mo­wych mo­men­tach ży­cia i czym je mo­ty­wu­je? W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

W naszym życiu doświadczamy wielu momentów, które można uznać za przełomowe. Zmieniają one nasze postrzeganie rzeczywistości, innych ludzi oraz siebie samych. Oczywiście dużo zależy od tego, w jaki sposób taki moment wykorzystamy i jakie decyzje wówczas podejmiemy. Warto w takich chwilach posiłkować się literaturą, gdyż są w niej zapisane odpowiedzi na wiele kluczowych dla naszego życia pytań. 

Czy możliwa jest przyjaźń w sytuacjach skrajnych? Omów zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Przyjaźń to jedna z największych wartości w życiu ludzkim. Obecność w naszym życiu kogoś zaufanego, do kogo będziemy mogli zwrócić się w każdej chwili i z każdą sprawą, w dodatku bez lęku przed tym, że zostaniemy ocenieni, jest nie do przecenienia. Łatwo jest jednak przyjaźnić się w momentach łatwych. Prawdziwa przyjaźń jednak sprawdza się nawet w sytuacjach kryzysowych, kiedy mogłoby się wydawać, że znikąd pomocy już nie otrzymamy. Literatura podkreśla istnienie takiej przyjaźni w bardzo wielu dziełach. 

Czy możliwe jest zachowanie godności w skrajnych sytuacjach? Omów zagadnienie na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Skrajne sytuacje spotykają nas zawsze niespodziewanie, dlatego tak trudno się w ich przypadku uspokoić i od razu zadziałać najlepiej jak się tylko potrafi. Jeśli jednak jesteśmy poddani jakiejś sytuacji, w której w grę wchodzi godność ludzka, warto pamiętać, że mimo różnych emocji, możliwe jest to, by zachować się właściwie, nawet jeśli nikt wokół nas nie będzie przejawiał zainteresowania takim właśnie zachowaniem. Tylko od nas zależy to, czy w takich sytuacjach się sprawdzimy i okażemy się godni nazywania siebie pełnoprawnie istotami ludzkimi. 

Co skłania człowieka do poświęceń? Omów zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Poświęcenie to bardzo trudny termin, który trudno jest jednoznacznie sklasyfikować i wyjaśnić. Każda sytuacja wymaga od nas poświęcenia się w nieco inny sposób. Niekiedy są to drobnostki, innym razem rzeczy, które mogą zaważyć o całym naszym dalszym życiu. Ile rodzajów poświęcenia, tyle samo można by odnaleźć motywacji. Może być to miłość,może być poczucie odpowiedzialności, a może po prostu spontaniczny, trudny do racjonalnego uzasadnienia impuls. 

Motyw cierpienia niezawinionego. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Każdy człowiek w pewnym momencie swojego życia cierpi. Bardzo rzadko zaś jesteśmy w stanie uświadomić sobie źródło owego cierpienia, jeszcze rzadziej – przyznać się, że w jakiś sposób sami mogliśmy do niego doprowadzić. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy spadające na nas nieszczęścia nie są zależne od naszego zachowania i postępowania.

Motyw Boga w literaturze – konteksty z różnych epok

Istnienie, obecność oraz działanie Boga, a także jego wpływ na kształt i funkcjonowanie świata, budzą w umyśle ludzkim najróżniejsze refleksje i idee, odkąd tylko jako rodzaj ludzki zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, czy istnieje coś poza światem doczesnym. Na przestrzeni tysięcy lat nasze relacje z absolutem ewoluowały i przybierały najróżniejsze formy.

Motyw śmierci w literaturze – konteksty z różnych epok

Śmierć jest naturalnym końcem każdego istnienia na naszym świecie. Odkąd jednak rozumny człowiek uświadomił sobie, że jego życie ma kres, zaczął się tego momentu nie tylko bać i nie tylko próbował go opóźnić, ale też zastanawiał się czy jest cokolwiek po śmierci. Nie ma chyba niczego innego, co wzbudzałoby w nas tak skrajne odczucia i z czym mimo upływu tysiącleci, nadal nie jesteśmy oswojeni.

Motyw miasta w literaturze – konteksty z różnych epok

Miasto to specyficzna przestrzeń, która społecznego znaczenia nabrała dopiero kilkaset lat temu, a szczególnie w czasach rewolucji przemysłowej. Wielkie ośrodki miejskie stały się miejscem centralizującym takie kategorie życia jak nauka, biznes, handel, kultura i wiele wiele innych. Do dziś miasta są idealnym wyborem dla tych, którzy mają wielkie aspiracje, jeśli chodzi o karierę zawodową.

Motyw zbrodni i kary w literaturze – konteksty z różnych epok

Sprawiedliwość, w większości przypadków rozumiemy jako poczucie, że za każdy dobry czyn czeka człowieka nagroda, a za każdy zły – kara. W prawdziwym życiu nie zawsze tak się zdarza, ludzie więc szukają upewnienia się w tym fakcie w religii lub w literaturze. Różnego rodzaju interpretacje tej kwestii od wielu setek lat pojawiają się w największych arcydziełach literatury światowej. 

Motyw samotności w literaturze – konteksty z różnych epok

Samotność jest dotyczącym chyba każdego człowieka na pewnym etapie życia. Bywamy samotnie przez brak bliskich ludzi wokół nas, lecz także wtedy, gdy otacza nas tłum, ale nie potrafimy dostrzec w nim nikogo nam sprzyjającego. Motyw samotności wielokrotnie pojawiał się w dziełach literackich różnych epok, ponieważ artyści w dużo bardziej intensywny sposób ją odbierają.

Dwie perspektywy wyścigu w walce o życie – wojenna i powojenna. Omów zagadnienie na podstawie książki Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

O życie walczymy każdego dnia, w każdej chwili, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Życie nie jest nam dane raz na zawsze, jeśli nie będziemy o nie odpowiednio dbali, utracimy je bardzo szybko. Zdarzają się sytuacje, które w wyjątkowy sposób zagrażają naszemu istnieniu, np. wojny, w czasie których ktoś specjalnie próbuje nas życia pozbawić.