Motyw miasta w literaturze – konteksty z różnych epok

Autor: Grzegorz Paczkowski

Miasto to specyficzna przestrzeń, która społecznego znaczenia nabrała dopiero kilkaset lat temu, a szczególnie w czasach rewolucji przemysłowej. Wielkie ośrodki miejskie stały się miejscem centralizującym takie kategorie życia jak nauka, biznes, handel, kultura i wiele wiele innych. Do dziś miasta są idealnym wyborem dla tych, którzy mają wielkie aspiracje, jeśli chodzi o karierę zawodową. Miasta pełniły jednak jeszcze wiele funkcji, można je prześledzić dzięki literaturze pięknej. W różnych epokach przestrzeń miasta stawała się tłem dla bardzo różnych, niejednokrotnie dramatycznych, wydarzeń, które skłaniały autorów do rozmaitych refleksji nad życiem. Odtąd miasto stało się pełnoprawnym motywem literackim. 

Motyw miasta w Dżumie Alberta Camusa

Dżuma Alberta Camusa opowiada o wybuchu i przebiegu epidemii tytułowej zarazy w fikcyjnym mieście, Oranie, w niesprecyzowanym czasie, co nadaje całości dzieła wymiaru uniwersalnego. Po wybuchu epidemii dżumy miasto zostaje zamknięte i odizolowane od reszty świata, by zatrzymać zarazę w jego granicach. Przestrzeń Oranu staje się bardzo specyficznym mikrokosmosem, w którym można obserwować to, jak pojedynczy ludzie radzą sobie w kryzysowych sytuacjach, jakie postawy przyjmują, gdzie znajdują się granice ich wytrzymałości psychicznej.

Czytelnik może z jednej strony natknąć się na postawy bohaterskie, jak choćby doktor Bernard Rieux, lekarz, który bezinteresownie ryzykuje swoim zdrowiem i życiem, by stanąć na czele wali z chorobą i który nie uważa się przez to za bohatera, lecz za człowieka rzetelnie wykonującego swój zawód, lecz także nikczemne, jak niejaki Cottard, kryminalista, który korzysta z chaosu epidemii i tego, że służby porządkowe przestają skupiać się na ściganiu przestępców. Istnieje jeszcze wiele postaw pośrednich, ale samo miasto wydaje się być areną, na której wydarzają się wszystkie te dramaty, a którą czytelnik może obserwować z bezpiecznej perspektywy, niejako zza literackiej szyby. 

Motyw miasta w Lalce Bolesława Prusa

Lalce Bolesława Prusa na pierwszy plan wysuwa się oczywiście Warszawa przełomu lat 70. i 80. XIX wieku. Jest to miasto wielonarodowe, zdominowane jednak przez Polaków. Warszawa jest przykładem nieuporządkowania, przestrzeni, która nie zachęca obywateli do działania, lecz podkreśla podziały i wzmacnia niechęć i inercję. Czytelnik ogląda Warszawę oczami głównego bohatera powieści, Stanisława Wokulskiego, człowieka inteligentnego, przedsiębiorczego, który jak mało kto potrafi rozpoznać potencjał danego miejsca. Warszawa jest dla niego miejscem, w którym trzeba walczyć o przeżycie. Pałace arystokracji pozamykanej w swoich bogactwach graniczą tutaj z całymi dzielnicami biedoty każdego dnia walczącej o jedzenie dla siebie i swoich rodzin. Wokulski wie, że sam nie dokona żadnej zmiany, potrzebne byłyby reformy systemowe, ale te muszą spotkać się z chęcią społeczeństwa, a tej trudno szukać w Warszawie.

Alternatywą jest Paryż, gdzie Wokulski trafia w interesach, ale także by oderwać się od polskich spraw. Paryż jest miastem o ogromnym potencjale. Sam jego urbanistyczny układ sprawia wrażenie, jakby miał właśnie łączyć swoich obywateli, ludzi różnych talentów i dziedzin. Architektura jest inspirująca, układ miasta sprzyja współżyciu kultury i nauki, ludziom w takim miejscu chce się żyć i pracować dla dobra ogółu, bo widzą jak ich praca daje plonu i służy innym. Paryż jest niewiarygodnie inspirujący i wygrywa z Warszawą w każdej kategorii. Można na tej podstawie wysnuć wniosek, jak bardzo przestrzeń w której żyjemy wpływa na to, JAK żyjemy. 

Motyw miasta w Raporcie z oblężonego miasta Zbigniewa Herberta

Słynny wiersz Zbigniewa Herberta opisuje chaos i biedę, jaka panuje w oblężonym i odciętym od świata mieście. Całość jest oczywiście alegorią Polski odciętej od świata w czasie stanu wojennego. Podmiot liryczny jest obywatelem miasta, który zapisuje historię oblężenia. Bardzo szybko traci rachubę dni, które wydają się płynąć jednostajnie i są do siebie bardzo podobne. Szybko zapanowuje głód, szerzą się choroby i nikczemności. Ludzie muszą walczyć o przetrwanie.

Obywatele bardzo szybko zapominają o szlachetności swojego oporu. Oblężenie trwa na tyle długo, że w mieście rosną kolejne pokolenia ludzi nieznających innego życia. Podmiot liryczny twierdzi jednak, że opór ma sens aż do ostatniego człowieka, który będzie identyfikował się z Miastem. Jego niezłomna postawa będzie świadczyć o tym, że oblężenie Miasta nie złamało, a ono samo było w stanie przetrwać, dzięki swoim bohaterom, mimo głodu, chorób i innych niedogodności. 

Motyw miasta w innych dziełach

  • Ziemia obiecana Władysław Stanisław Reymont – miasto Łódź opisane jest w tej powieści na progu rewolucji przemysłowej. Miasto jest typowo przemysłowym molochem, który staje się areną do obserwowania nie tylko przestrzeni miejskiej, urbanizującej się z dnia na dzień, zapełniającej się fabrykami i manufakturami, lecz także charakterów ludzkich, które łamią się niekiedy pod ciężarem szybkich karier, wielkich pieniędzy i zachłyśnięcia się dobrobytem. 
  • Quo vadis Henryka Sienkiewicza – w tej powieści większość akcji dzieje się w starożytnym Rzymie, stolicy wielkiego pogańskiego Imperium, które już wówczas zżerane było przez własną pychę, przepych i arogancję. Rzym przedstawiony jest jako siedlisko wszelkiego zła, grzechu i rozwiązłości. Cechy te widać zwłaszcza na tle rodzącej się religii chrześcijańskiej i ich wyznawców, których na siłę próbuje się poskromić w najbardziej brutalny ze sposobów. Miasto jest więc tutaj niejako osobnym negatywnym bohaterem. 

Dodaj komentarz