Raport z oblężonego miasta – interpretacja

Jednym z najważniejszych polskich poetów wciąż pozostaje Zbigniew Herbert. Tworzył on głównie w czasach PRL-u – jego debiut przypada na rok 1956. Przez długi czas sądzono, że zostanie laureatem literackiej Nagrody Nobla. Najbardziej kojarzony jest z wierszami opowiadającymi o losach Pana Cogito.

Stary Prometeusz – interpretacja

Zbigniew Herbert to jeden z najbardziej znanych polskich poetów, obsypany licznymi nagrodami. Jednymi z jego najbardziej docenianych utworów są te, które opowiadają o Panu Cogito. Oprócz tego Herbert w swojej poezji chętnie sięgał do mitologicznych inspiracji, które służyły mu do przekazywania pewnych uniwersalnych wartości. Antyczne nawiązania pojawiają się między innymi w wierszu zatytułowanym „Stary Prometeusz”.

Motyw miasta w literaturze – konteksty z różnych epok

Miasto to specyficzna przestrzeń, która społecznego znaczenia nabrała dopiero kilkaset lat temu, a szczególnie w czasach rewolucji przemysłowej. Wielkie ośrodki miejskie stały się miejscem centralizującym takie kategorie życia jak nauka, biznes, handel, kultura i wiele wiele innych. Do dziś miasta są idealnym wyborem dla tych, którzy mają wielkie aspiracje, jeśli chodzi o karierę zawodową.

Inspiracje mitologiczne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Starożytność była epoką, w której swój początek miała nie tylko nasza cywilizacja, lecz – co za tym idzie – także kultura. Pierwsze dzieła literackie mają tysiące lat, a antykowi zawdzięczamy również najbardziej klasyczne utwory z dziedziny dramatu czy mitologii.

Stan wojenny z perspektywy obcokrajowca. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Profesor Andrews w Warszawie Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stan wojenny był jednym z najbrutalniejszych aktów agresji, jakich dopuściła się polska władza komunistyczna. Jej celem było zastraszenie ludzi i zlikwidowanie jakiegokolwiek przejawu oporu ze strony społeczeństwa. Brak łączności telefonicznej, pustki w sklepach czy internowania stały się codziennością. Stan wojenny niósł za sobą również wiele groteskowych absurdów w życiu codziennym.

Człowiek w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, sensu wiersza Pan Cogito – powrót Zbigniewa Herberta oraz wybranych kontekstów.

Każdy człowiek musi mieć w swoim życiu przynajmniej jedno miejsce, w które mógłby nazwać domem, gniazdem, bezpieczną przystanią. Inaczej nasze życie wiązałoby się z ciągłym niepokojem o własny los, a także frustracją związaną z ciągłym przemieszczaniem się i brakiem stabilizacji.

Motyw oblężonego miasta. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Oblężenie można rozumieć na przynajmniej kilka sposobów. Najbardziej podstawowym z nich jest sytuacja, w której do oblężenia dochodzi w czasie wojny i jedna armia izoluje jakieś miasto, lub zamek od świata zewnętrznego, by wymów na jego włodarzach kapitulację. Literatura jednak pokazuje, że to nie jedyne rozumienie oblężenia. Jeden z takich przypadków opisuje Dżuma Alberta Camusa. 

Książka – interpretacja

Utwór „Książka” to wiersz Zbigniewa Herberta, który ukazał się w tomie „Rovigo” z 1992 roku. Herbert jest uznawany za jednego z najlepszych i najważniejszych poetów współczesnej literatury polskiej. Pisywał wiersze, eseje, dramaty i słuchowiska radiowe. Wiersz „Książka” jest poświęcony najważniejszej literackiej inspiracji Herberta – Biblii.

Pan Cogito a ruch myśli – interpretacja

Zbigniew Herbert to poeta kojarzony przede wszystkim z cyklem wierszy „Pan Cogito”. Tworzył w czasach, gdy Polska znajdowała się w strefie wpływów Związku Radzieckiego. Debiutował tomem „Struna światła” w roku 1956. Herbert przez lata typowany był jako polski pretendent do literackiej Nagrody Nobla.

Tkanina – interpretacja

Zbigniew Herbert to poeta znany między innymi ze swoich nawiązywania do klasycznych dzieł literatury oraz z cyklu wierszy o panu Cogito. Tworzył głównie w czasach PRL-u i często pisał do szuflady, ponieważ panująca wówczas cenzura nie pozwoliłaby mu opublikować niektórych utworów.

Przesłanie Pana Cogito – interpretacja

Zbigniew Herbert to jeden z najbardziej znanych polskich poetów tworzących w czasach PRL-u. Uhonorowano go wieloma nagrodami literackimi, a przez jakiś czas mówiono o nim jako o potencjalnym zdobywcy tej najważniejszej – Nagrody Nobla.

Zbigniew Herbert – biografia

Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 we Lwowie. Uczył się w VIII Państwowym Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego, po rozpoczęciu okupacji niemieckiej nie opuścił miasta, a nawet zdecydował się uczęszczać na tajne komplety. Od 1943 roku należał do Armii Krajowej.