Konflikt racji moralnych w Quo Vadis

Quo vadis Henryka Sienkiewicza to fascynująca powieść historyczna, w którą autor wplótł wiele rozważań natury moralnej. Świetnie nadawała się do tego sceneria starożytnego Rzymu, którego władze w I wieku n.e. zaciekle zwalczały rodzącą się religię chrześcijańską. Wątek ten dał przestrzeń do snucia refleksji o konflikcie racji moralnych pomiędzy dwoma zupełnie odmiennymi sposobami myślenia o świecie. 

Napisz opowiadanie o Twoim spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Wasza wspólna przygoda przekona Cię, że swój cel osiąga ten, kto wytrwale do niego dąży.

Marek Winicjusz szedł przodem, a ja podążałem krok w krok za nim. Co chwila oglądał się, czy nadążam za jego szybkim żołnierskim krokiem. Był zaskakująco spokojny, jak na sytuację, w której uczestniczyliśmy. Widać było po nim zimną krew i nerwy ze stali, które wypracował w czasie wielu wypraw wojennych. Jakże innym był teraz człowiekiem!

Quo vadis jako powieść historyczna

Powieść historyczna to gatunek literacki, który łączy w sobie warstwę fabularną z realiami przeszłości historycznej. Mistrzem tego gatunku był w polskiej literaturze Henryk Sienkiewicz, którego wiele powieści historycznych do dziś pozostaje w żelaznym kanonie nie tylko lektur szkolnych, lecz także dzieł, które miały największy wpływ na polską świadomość narodową w ciągu ostatnich stu pięćdziesięciu lat. Bardzo ciekawym ewenementem w twórczości Sienkiewicza jest Quo vadis. 

Poppea (Quo vadis) – charakterystyka

Poppea była żoną cezara Nerona w powieści Quo vadis Henryka Sienkiewicza. Była uważana za najpiękniejszą kobietę na świecie. To jednak nie zjednywało jej sympatii społeczeństwa rzymskiego, ponieważ jeszcze słynniejsze od jej urody, było jej okrucieństwo, wywołane zapewne niełatwymi i traumatycznymi doświadczeniami życiowymi. 

Tygellin (Quo vadis) – charakterystyka

Tygellinus był w powieści pt. Quo vadis Henryka Sienkiewicza jednym z najważniejszych i najbliższych współpracowników Nerona. Był to człowiek podły, dwulicowy, kierujący się w życiu tępą przemocą. Trudno jednak odmówić mu pewnej dozy inteligencji i wyrachowanej przebiegłości, które jednak wykorzystywał wyłącznie do osiągania swoich nieczystych celów i eliminacji przeszkód. 

św. Piotr (Quo vadis) – charakterystyka

Święty Piotr to jedna z historycznych postaci, które pojawiły się w powieści Henryka Sienkiewicza, pt. Quo vadis. Człowiek ten uchodził za jednego z pierwszych uczniów samego Jezusa Chrystusa, jego najważniejszego apostoła oraz pierwszego papieża. Jego postać odgrywa niebagatelną rolę w powieści, w której jednym z głównych wątków są prześladowania chrześcijan w pierwszych dekadach po śmierci Chrystusa. 

Eunice – charakterystyka

Eunice to jedna z drugo-, a nawet trzecioplanowych postaci powieści historycznej autorstwa Henryka Sienkiewicza, pt. Quo vadis. Była to jedna z niewolnic służących w domu patrycjusza Petroniusza, jednego z najbliższych współpracowników Nerona. Kochała bezinteresownie swojego pana, co w końcu zostało jej wynagrodzone przez los. 

Wartości, dla których człowiek gotów jest poświęcić życie. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Człowiek żyje nie tylko po coś, ale także i w imię czegoś. Nasze istnienie nabiera sensu dopiero w momencie, kiedy odnajdujemy pewne wartości, które uważamy za słuszne i którym jesteśmy w stanie poświęcić życie. Dla każdego te wartości mogą być inne. Niektórzy za taką wartość uważają pieniądze, inni karierę zawodową, inni jednak rodzinę zdrowie czy dobro własnej ojczyzny.

Czy poznawanie nowych ludzi może nas zmienić i wpłynąć na nasze postępowanie? napisz rozprawkę w której przedstawisz swoje stanowisko. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz jednego utworu literackiego.

Człowiek jest istotą społeczną. Oznacza to, że do bycia szczęśliwymi, do życia i funkcjonowania w odpowiedni i produktywny sposób, każdy z nas potrzebuje innych ludzi. Codziennie stykamy się z setkami ludzi i każde takie spotkanie może wpłynąć na nasze życie, a nawet całkowicie je odmienić. Niekiedy zachodzą zmiany w naszej postawie pod wpływem spotkania z kimś absolutnie niepozornym albo kimś, kogo jedynie zobaczymy na ulicy.

x