Człowiek w relacjach rodzinnych. Omów zagadnienie na podstawie Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Czy nam się to podoba, czy też nie do końca, każdy z nas uwikłany jest w pewne relacje rodzinne, które mają na nas ogromny wpływ. Dotyczy to nawet tych, którzy na co dzień żyją poza swoimi rodzinami. Środowisko, w którym się urodziliśmy i wychowywaliśmy, w którym nabieraliśmy pierwszych i najważniejszych cech tożsamości i osobowości, w zasadzie w największym stopniu decyduje o tym, kim będziemy w przyszłości i jak potoczy się nasze życie.

Rodzice i dzieci – pokoleniowe konflikty i ich konsekwencje. W pra­cy od­wo­łaj się do: Antygony Sofoklesa, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Konflikty, jakie zachodzą pomiędzy przedstawicielami poszczególnych pokoleń są rzeczą znaną od początku ludzkości. Przedstawiciele starszeństwa zawsze mają inne podejście do życia niż młodzi, są ostrożniejsi, bardziej zachowawczy, mają mniej siły, ale więcej doświadczenia. Młodzi są zachłanni i pragną czerpać z uroków życia pełnymi garściami. nie zawsze jednak dostrzegają niebezpieczeństwa i pułapki, jakie zastawia na nich życie. Dopiero z połączenia tych dwóch pierwiastków może powstać życie w zupełności szczęśliwe, jednak do takiej zgody rzadko dochodzi. 

Przyczyny nieporozumień między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie Skąpca Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Konflikt pokoleń jest rzeczą znaną od – nomen omen – pokoleń. Seniorzy są zawsze na innym poziomie rozwoju i dojrzałości niż juniorzy, którzy inaczej patrzą na świat. Stąd różnice, które niejednokrotnie stają się bardzo emocjonalne i przechodzą w długotrwałe konflikty, potrafiące dzielić rodziny. Bardzo różne przykłady owych konfliktów prezentuje od dawna literatura.

Komizm w Skąpcu

Skąpiec Moliera to jedna z najsłynniejszych komedii w historii teatru światowego. Mimo upływu lat pozostaje aktualna i bawi oraz poucza tysiące widzów na całym świecie. Pozostaje również jednym z najlepszych przykładów do badanie tego, jak komizm może funkcjonować w sztuce teatralnej oraz jak przy jego pomocy autor może przemycać pewne gorzkie przesłania moralna. 

Skąpiec – motywy literackie

Jak w przypadku większości dzieł, które weszły do kanonu literatury, Skąpiec Moliera to dramat wpisujący się w bardzo wiele rozlicznych motywów literackich. Jest w tej sztuce bardzo dużo – od wizerunku rodziny, przez miłość, uzależnienia od pieniędzy, itd.

Relacje rodzinne w krzywym zwierciadle. Omów zagadnienie na podstawie Skąpca Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Skąpiec to jedno z najpopularniejszych i do dziś bardzo aktualnych dzieł Moliera. To komedia, jak na prawdziwe arcydzieło literackie i artystyczne przystało, która działa na odbiorcę na wielu płaszczyznach, w wielu wymiarach. Pod płaszczykiem humoru, satyry, komizmu i śmiechu Molier pokazuje nam nasze własne wady, niedociągnięcia, małostkowości. Dzięki takiemu zabiegowi śmiejemy się z samych siebie, z sytuacji które nas dotyczą, z naszych problemów, z naszego otoczenia. Jedną z kwestii poruszanych w Skąpcu są toksyczne relacje rodzinne związane z kompulsywnym skąpstwem głowy pewnej mieszczańskiej, dobrze sytuowanej rodziny francuskiej. 

Intrygi w Skąpcu

Skąpiec Moliera to sztuka pełna intryg, zmów i spisków, które zawiązują bohaterowie przeciwko głównemu bohaterowi. Jego bowiem zachowanie wprowadza chaos do statecznego i szczęśliwego życia szlachty. Mężczyzna unieszczęśliwia wszystkich dookoła siebie, więc wszyscy muszą uciekać się do podstępów, by nie dać się stłamsić cudzą obsesją.

Krytyka, ośmieszanie, demistyfikacja – wady i przywary ludzkie, z którymi walczyli twórcy w różnych epokach. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Każdy z nas lubi os obie myśleć w sposób pozytywny. Nie lubimy się mierzyć ze swoimi wadami, przywarami, słabostkami – wypieramy je, chcąc czuć się dobrze ze samymi sobą. Nie zmienia to jednak faktu, że nikt z nas nie jest idealny i każdy posiada swoje strony, za którymi nie przepada i którymi raczej nie pochwaliłby się w gronie znajomych.

Skąpiec – bohaterowie

Skąpiec Moliera to jedna z najbardziej znanych komedii europejskiego dramatopisarstwa. Postacie stworzone przez autora weszły do kanonu stereotypowych charakterów, które wykorzystywane były w innych dziełach przez dziesiątki autorów i są wykorzystywane do dziś. 

Skąpiec – główne wątki

Skąpiec Moliera ma kilka głównych wątków, które splatają się dzięki głównemu bohaterowi oraz jego wyjątkowo nieprzystosowanym do życia w większej grupie charakterze. Powoduje to wiele zarówno zabawnych, jak i budzących sprzeciw sytuacji.

Charakterystyka porównawcza Harpagona i Anzelma

Harpagon oraz Anzelm to dwaj bohaterowie komedii Moliera, pt. Skąpiec. Są to postaci stojące na zupełnie różnych biegunach jeśli chodzi o podejście do życia, pieniędzy oraz ludzi w ich najbliższym otoczeniu. Konfrontacja z Anzelmem, stawia tytułowego skąpca – Harpagona – w jeszcze mniej przychylnym świetle, czyni z niego swoisty antywzór w kwestii podejścia do pieniędzy.