Napisz rozprawkę, w której udowodnisz, że bohaterowie literaccy ponosili konsekwencje swoich życiowych wyborów. W argumentacji wykorzystaj znajomość wybranej lektury obowiązkowej i innego utworu literackiego

Przysłowie mówi, że każda akcja wywołuje jakąś reakcję. Dokładnie tak jest ze wszystkimi naszymi aktywnościami w życiu. Każdy nasz czyn wiąże się z konsekwencjami, od nas zależy czy będą to konsekwencje pozytywne, czy negatywne. Wielokrotnie dawali tego przykłady różnorodni bohaterowie literaccy, co postaram się udowodnić przy pomocy dwóch słynnych powieści – Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego oraz Potopu Henryka Sienkiewicza. 

Co może determinować ludzkie postępowanie? Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Postępujemy w życiu według najróżniejszych motywacji. Każdemu człowiekowi zależy na czymś odrobinę innym, a inny cel determinuje inne środki. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie odróżnić dobre motywacje od tych, które zwodzą nasze serca i sumienia. Czasem myśląc o łatwym zysku, zbaczamy na manowce. Warto wtedy uciec się do literatury, która zbadała już wiele przypadków różnorodnych motywacji ludzkich, a także tego, do czego owe motywacje doprowadziły.

Miłość – siła destrukcyjna czy motywująca do działania? Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Miłość jest bardzo silnym uczuciem, które jednak może być w naszym życiu zarówno siłą destrukcyjną, jak i niezwykle silnie motywującą do działania. Ludzie zakochani, odczuwający miłość, kochający i kochani, potrafią zmobilizować swoje siły i dokonać rzeczy, na które bez miłości nie mogliby sobie pozwolić. Trzeba jednak bardzo uważać, ponieważ utrata miłości lub brak wzajemności w jej odczuwaniu może przynieść skutek wręcz odwrotny.

Jak katorżnicy postrzegają Sonię? O czym to świadczy?

Sonia Marmieładowa to jedna z bohaterek Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. To młoda dziewczyna, którą boleśnie doświadczył los. W wyniku choroby alkoholowej ojca musiała zostać prostytutką, by pomóc utrzymać rodzinę. Zakocha się w Rodionie Raskolnikowie z wzajemnością. Połączył ich los przegranych, ludzi którzy mocno w życiu pobłądzili.

Wyjaśnij dlaczego Razumichin odrzuca socjalizm​

Razumichin to jeden z bohaterów Zbrodni i kary autorstwa Fiodora Dostojewskiego. Jest on przyjacielem głównego bohatera powieści, Rodiona Raskolnikowa, lecz różni się od niego pod względem światopoglądowym i charakterologicznym.

Motyw snu w literaturze – konteksty z różnych epok

Marzenia senne to jedna z największych tajemnic ludzkiego umysłu. Biorą się z głębokich pokładów naszej podświadomości, wychodzą w nich na wierzch nie tylko nasze pragnienia i radości, lecz także lęki i traumy. Jest to sfera życia ludzkiego wciąż nie dość dobrze zbadana przez naukowców, dlatego też od tysiącleci nie traci na popularności jako źródło wróżb, domysłów i wizji.

Motyw zbrodni i kary w literaturze – konteksty z różnych epok

Sprawiedliwość, w większości przypadków rozumiemy jako poczucie, że za każdy dobry czyn czeka człowieka nagroda, a za każdy zły – kara. W prawdziwym życiu nie zawsze tak się zdarza, ludzie więc szukają upewnienia się w tym fakcie w religii lub w literaturze. Różnego rodzaju interpretacje tej kwestii od wielu setek lat pojawiają się w największych arcydziełach literatury światowej. 

Walka dobra ze złem o duszę ludzką. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ponoć w duszy każdego człowieka toczy się nieustanna walka pomiędzy dobrem, szlachetnością i uczciwością a złem, wyuzdaniem i egoizmem. To do nas należy wybór, której z tych stron oddamy władzę nad swoim życiem. Przez wiele tysiącleci ludzie próbowali znaleźć metafizyczne uzasadnienie tego wewnętrznego zjawiska. Z pomocą przyszły rozmaite religie próbujące w jasny sposób zinterpretować odwieczną walkę dobra ze złem. Za tymi interpretacjami poszła literatura i dziś dysponujemy ogromną bazą dzieł sztuki, dotyczących tego, jakie walki odbywają się wciąż w ludzkiej duszy. 

Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.

Trudno jest powiedzieć, jakimi jesteśmy ludźmi i do jakich czynów jesteśmy zdolni, dopóki nie wydarzą się w naszym życiu sytuacje ekstremalne, które sprawdzą naszą wartość w praktyce. Niespodziewane okoliczności potrafią wpłynąć na człowieka w bardzo rozmaity sposób – jest to kwestia indywidualna. Niektórzy w stresie tracą możliwość jakiegokolwiek ruchu, inni zyskują dodatkową siłę, motywację i determinację do działania. Prawdą jest jednak, że tego rodzaju sytuacje sprawdzają nasz prawdziwy charakter, czego liczne dowody odnaleźć można w literaturze.