Bladaczka – charakterystyka

Autor: Grzegorz Paczkowski

Bladaczka jest nauczycielem języka polskiego, choć jego lekcje z rzeczywistym nauczaniem niewiele mają wspólnego. Jest to osobnik o aparycji nie wzbudzającej ani szacunku, ani sympatii (przezwisko jego miało swoje źródło w przeraźliwej bladości jego twarzy). Wygląd w tym przypadku odzwierciedla w stu procentach charakter jego posiadacza. Bladaczka jest nieśmiały, skryty, wycofany. Niepewny wobec uczniów, wydaje się sam nie wierzyć w to, że mógłby zapanować nad klasą. Uczniowie wyczuwają ten lęk i wchodzą poloniście na głowę. Nie słuchają go, żartują z niego, lekceważą zadawane przez niego prace domowe, wymigują się od odpowiedzi na ocenę, robią z nim, co tylko im się żywnie spodoba. 

Zupełnie nie dziwi ich zachowanie biorąc pod uwagę fakt, jak wyglądają lekcje prowadzone przez Bladaczkę. Jest to po prostu wykład, który polonista wygłasza bez przekonania i wiary w to, że ktokolwiek z niego skorzysta. Sama wiedza nauczyciela wydaje się opierać na wyuczonych komunałach, a nie na dogłębnej znajomości i zrozumieniu literatury. Widać to dobrze w momencie wykładu na temat Słowackiego, o którego wspaniałości Bladaczka usiłuje przekonać uczniów, ale której w żaden sposób nie jest w stanie uargumentować. Sprzeciw ze strony Gałkiewicza, który mówi, że jego poezja Słowackiego wcale nie zachwyca, spotyka się z brakiem merytorycznej riposty, a samego nauczyciela – bezsilnego i słabego – doprowadza do rozpaczy. Podejście Bladaczki do nauczania jest więc bardzo powierzchowne, od początku lekcji czeka jedynie na jej koniec, tak samo zresztą jak jego uczniowie. 

Polonista z Ferdydurke to stereotypowy belfer, który kompletnie pozbawiony jest talentu dydaktycznego. Co więcej, wydaje się nawet, że z wiedzą na temat wykładanego przedmiotu nie jest u niego najlepiej. Mimo to jednak piastuje urząd nauczyciela i swoją postawą przyczynia się do wychowania pokolenia, które zupełnie nic nie będzie wiedziało o literaturze i sztuce. Za pomocą tej postaci Gombrowicz stara się nam przekazać, jak zgubny wpływ na życie człowieka może mieć edukowanie go i wychowywanie w nieprawidłowy, niedbały, lekceważący i nieprofesjonalny sposób. 

Dodaj komentarz