Legenda o św. Aleksym – plan wydarzeń

Autor: Grzegorz Paczkowski
  1. Eufamijan i Aglijas po wielu latach starań i modlitw, w końcu doczekują się dziecka – Aleksego.
  2. Kiedy Aleksy ma dwadzieścia cztery lata, rodzice organizują jego małżeństwo z Famijaną.
  3. W trakcie nocy poślubnej, Aleksy oświadcza żonie, że jego powołaniem jest życie w ubóstwie ku większej chwale boskiej. Famijana przyjmuje jego decyzję. 
  4. Aleksy ucieka z domu i statkiem płynie do Ziemi Świętej. W domu zostaje uznany za zmarłego. 
  5. Aleksy przez siedemnaście lat żyje jako żebrak. Wokół jego postaci zaczyna się tworzyć nimb świętości. 
  6. Aby nie zgrzeszyć pychą, Aleksy wsiada ponownie na statek, który dowozi go do Rzymu.
  7. Przyszły święty przez kolejnych szesnaście lat żyje bardzo blisko swojego rodzinnego domu, lecz pozostaje nierozpoznany przez nikogo. W dodatku służba jego ojca, bije go i poniża. 
  8. Aleksy pisze list, w którym przyznaje się do swojej prawdziwej tożsamości i umiera. 
  9. Żona Aleksego, Famijana, wydobywa list z dłoni zmarłego. 
  10. Odbywa się pogrzeb świętego, w którym uczestniczy papież oraz cesarz. 

Dodaj komentarz