Ludzka solidarność w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Mówi się, że nic tak nie spaja, jak wspólnie przeżyte niebezpieczeństwo. W trudnych chwilach trudno  jest zachować zimną krew, zwłaszcza gdy sytuacja dotyczy milionów ludzi. Zarówno w literaturze, jak i w historii znajdujemy jednak dowody na to, że poczucie wspólnoty znacznie pomaga osiągnąć sukces. Przykładem na to może być np. powstanie NSZZ „Solidarność” w Polsce w latach ’80, które przyczyniło się do obalenia w naszym kraju rządów komunistycznych. 

Dodaj komentarz