Ludzkie dążenie do wolności. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Działali oni głównie na terenie Warszawy i Mazowsza, prowadzili sabotaż i dywersję, czyli wszelkie działania (najpierw łagodne, a później już bardzo niebezpieczne), które miały utrudnić pracę niemieckiej administracji na ziemiach polskich. Wysadzali pociągi z niemieckim zaopatrzeniem, uwalniali niesprawiedliwie pojmanych Polaków, rozrzucali nad miastem ulotki zachęcające Polaków do oporu, itd. Wszystkie te akcje miały pokazać, że cały czas Niemcy traktowani są jak wrogowie i że naród nigdy nie pogodzi się z przegraną. Ostatecznie wszyscy trzej główni bohaterowie Kamieni na szaniec ponieśli śmierć. Jednak niemal wiek po poniesieniu tej wielkiej ofiary, nadal są obecni w pamięci Polaków i wciąż stawia się ich młodzieży za wzór determinacji, patriotyzmu, szlachetności, odwagi i miłości do ojczyzny. 

Obydwa powyższe przykłady dają do zrozumienia, że człowiek musi być wolny i musi czuć się wolny, by móc harmonijnie żyć i funkcjonować. 

Dodaj komentarz