Osiem błogosławieństw – lista, opis i wyjaśnienie

Autor: Grzegorz Paczkowski

W Ewangelii wg świętego Mateusza znajduje się pewien specyficzny fragment zwany Kazaniem na Górze. To opis nauczania Jezusa Chrystusa, kiedy ten tłumaczył zgromadzonym wiernym, jak należy żyć, by podobać się Bogu i dostąpić życia wiecznego po śmierci. Szczególnie istotnym elementem tego nauczania jest fragment zwany zwyczajowo Ośmioma błogosławieństwami. Chrystus przekazuje w nim bowiem szczegółowe cechy, do posiadania których powinien dążyć każdy człowiek. 

8 błogosławieństw – lista

  1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
  2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
  3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
  4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
  5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
  6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
  7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
  8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

8 błogosławieństw – interpretacja

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie

Chodzi tutaj o przyjęcie pewnej postawy charakteryzującej się wewnętrzną pokorą, skromnością duchową i ciągłym dążeniem do Boga, poszukiwaniem go i byciem otwartym na przyjęcie wszystkich jego decyzji w ludzkiej drodze do Nieba. Ubóstwo duchowe nie jest tutaj więc płytkością ludzkiego sumienia, lecz gotowością na ubogie życie, które ma nas zaprowadzić do zbawienia. 

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni

Jest to uniwersalna obietnica, która ma dać nadzieje ludziom, których doświadczenia życiowe wtrąciły w stan głębokiego i permanentnego smutku. Uczucie to często połączone bywa z niezrozumieniem i brakiem nadziei. Nauki Chrystusa miały przywrócić wiarę w to, że w przyszłym życiu czeka człowieka wynagrodzenie całej rozpaczy doświadczonej na ziemi. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię

To błogosławieństwo podkreśla rolę pokory w życiu człowieka. Cichość jest tutaj synonimem pokory, pracowitości, wytrzymałości. Trzeba bowiem nie lada siły, by przeżyć życie spokojnie, nie robiąc wokół siebie niepotrzebnego hałasu, bez którego niektórzy nie potrafią żyć, a który jest najczęściej jedynie dowodem wewnętrznej pustki. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni

Chrystus często dawał swoim uczniom do zrozumienia, że świat doczesny nie jest sprawiedliwy, ponieważ człowiek ulega wielu pokusom, w tym pokusom bogactwa i władzy, które często wiążą się z nieuczciwością. Jezus wywyższa jednak tych, którzy wiedzą, że do sprawiedliwości należy dążyć i starają się  swoim życiu być uczciwi. 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią

W tym błogosławieństwie podkreślona jest rola wyrozumiałości i przebaczania drugiemu człowiekowi. Na ile my sami będziemy potrafili kochać drugiego człowieka, niezależnie od jego przewin i złych uczynków, nawet wobec nas, tak tyle miłosierdzie zostanie okazane nam w Niebie i na tyle miłosiernie potraktuje nas Bóg. 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą

To bardzo ważne błogosławieństwo, w którym Jezus Chrystus daje wyraźnie do zrozumienia, że z całych sił należy starać się żyć bezgrzesznie. To grzech najbardziej oddala człowieka od pójścia do Nieba po śmierci, dlatego należy się go wystrzegać. Czystość serca jest tutaj rozumiana jako czystość sumienia, a także pewna postawa wobec życia. Postawa nieroszczeniowa, bezpretensjonalna, prosta, pokorna i miłosierna. Tylko w ten sposób „czyści” ludzie będą dopuszczeni do najwyższego zaszczytu – oglądania Boga. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi

Chrystus zwraca w tym miejscu uwagę na ludzi, którzy nie tylko zachowują cichą i pokorną postawę życiową, lecz także aktywnie działają na rzecz tego, by świat był piękniejszym i lepszym miejscem. To oni zasługują na miano „synów Bożych”, czyli niejako ludzi równych samemu Jezusowi. Pokój na ziemi jest absolutnym priorytetem, ponieważ tylko w czasach pokoju pojedynczy człowiek może żyć tak, by w łatwy sposób osiągnąć zbawienie. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie

To błogosławieństwo bardzo aktualne w czasach Jezusa. Chrześcijaństwo jako młoda, lecz bardzo dynamicznie rozwijająca się religia, stała się zagrożeniem dla rządzących, którzy starali się ją brutalnie zwalczać. W takich chwilach łatwo stracić wiarę, lecz Jezus zapewniał swoich uczniów, że jeśli uda im się wytrwać w wierze i będą prześladowani, a nawet zabici ze względu na nią – w domu jego Ojca spotka ich za to specjalna nagroda – będą władać Królestwem Niebieskim. 

Dodaj komentarz