Przypowieść o synu marnotrawnym – streszczenie, interpretacja, problematyka

Przypowieść o syn marnotrawnym to chyba jedna z najbardziej znanych na całym świecie i uniwersalnych opowieści biblijnych. Jest tak dlatego że opowiada o wielu sprawach, które są bliskie człowiekowi niezależnie od tego, w jakich czasach i w jakim miejscu na świecie żyje. Zazdrość, chciwość, upojenie bogactwem, upadek, niezrozumienie, skrucha, przebaczenie. Wszystko to, w przypisywanej Jezusowi Chrystusowi ewangelicznej przypowieści, zamknięte jest w zaledwie kilku akapitach.

Księga Koheleta – streszczenie

„Marność nad marnościami i wszystko marność” – chyba każdy, kto skończył szkołę średnią zna ten pesymistyczny aforyzm. Pochodzi od oczywiście z Księgi Koheleta, czyli z fragmentu Pisma Świętego Starego Testamentu. Utwór ten zaliczany jest do tzw. „ksiąg mądrościowych”, w których treści filozoficzne przeważają nad religijnymi. Księga Koheleta przez oryginalność swojej zawartości na stałe weszła do kanonu literatury światowej i wielokrotnie była interpretowana w zupełnym oderwaniu od głównego zbioru, z którego pochodzi. 

Historia Samsona i Dalili z Biblii – streszczenie

Samson i Dalila to para bohaterów biblijnych, pochodzących ze Starego Testamentu. Dalila była ukochaną Samsona, on zaś wybrankiem Boga, który dysponował nieprawdopodobną siłą, dzięki której powstrzymywał naród Filistynów, chcący panować nad Izraelitami. Niestety historia ta niesie za sobą tragiczny finał i wnioski, które mogą podkopać nasze zaufanie do innych ludzi. 

Historia Kaina i Abla – streszczenie

Kain i Abel to postaci archetypowych braci, pierwszych ludzi, którzy zostali w sposób naturalny zrodzeni na ziemi. Byli dziećmi biblijnych pierwszych ludzi, Adama i Ewy. Ich historia pokazuje nam w drastyczny sposób, że takie cechy jak zazdrość, egoizm czy żądza mordu kryją się w zakamarkach ludzkiej duszy już od jej początków. 

Psalm 130 – interpretacja

W Biblii znajduje się wiele utworów poetyckich, a należą do nich między innymi psalmy. Ich przykładem jest między innymi Psalm 130, który zamieszczony został w Księdze Psalmów. Jest on klasyfikowany między innymi jako utwór błagalny, pochwalny oraz profetyczny. Księga Psalmów to przede wszystkim część Starego Testamentu. Bohaterem tego utworu jest przede wszystkim człowiek, który pragnie boskiego miłosierdzia i go wzywa, wybierając właśnie formę psalmu. Równocześnie wychwala on swojego Stwórcę i zwraca się bezpośrednio do niego.

Jakie prawdy o człowieku ujawniają jego sny albo widzenia? Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wszyscy miewamy sny i doświadczamy różnego rodzaju stanów świadomości, które odmienne są od codziennego postrzegania rzeczywistości. Niektórzy dopatrują się w tych krótkich momentach szczególnych przesłań i znaczeń. Takie zachowanie charakterystyczne jest dla twórców i poetów, którzy w snach widzą sygnały nie tylko własnej podświadomości, lecz także innego, metafizycznego wymiaru naszej rzeczywistości. 

Motyw cierpiącej matki w literaturze – konteksty z różnych epok

Matka to wyjątkowa osoba w życiu każdego człowieka. Nosi nas pod sercem i wydaje na świat, co tworzy wyjątkową, czułą i emocjonalną więź. Opiekuje się nami i daje poczucie bezpieczeństwa, gdy najbardziej go potrzebujemy. Niestety każdy medal ma dwie strony, w związku z czym matki cierpią w dwójnasób, jeśli coś niepokojącego dzieje się z ich dziećmi.

Poświęcenie się w imię wyższych wartości. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii (cz. I Grecja) Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Poświęcenie się dla kogoś jest uważane przez wielu za najwyższą formę człowieczeństwa. Podobnie jest z poświęcaniem się w imię idei czy wartości, w które się wierzy. Nie ma się bowiem wówczas pewności czy ofiara przyniesie pożądany skutek, a jednak wiara bywa silniejsza. Takie postawy możemy obserwować w literaturze od najdawniejszych czasów, od tekstów religijnych i mitologicznych.

Marzenia o lepszym świecie a zderzenie z rzeczywistością. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów

Człowiek, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji życiowej by się znajdował, zawsze będzie pragnął życia lepszego. Nie ma w tym oczywiście nic zdrożnego, jeśli umie się spojrzeć na świat racjonalnie i oddzielić to, co da się poprawić, od tego, z czym należy się pogodzić. Konfrontacje naszych wyobrażeń z rzeczywistością bywają bowiem bolesne. 

Motyw bezdomności w literaturze – konteksty z różnych epok

Bezdomność to najprościej rzecz ujmując stan, w którym dana osoba w wyniku najróżniejszych sytuacji życiowych pozbawiona zostaje stałego miejsca zamieszkania, przysłowiowego dachu nad głową. Bezdomność może być jednak rozumiana również w sposób metaforyczny, ponieważ posiadanie domu może mieć i taki wymiar.

Motyw vanitas w literaturze – konteksty z różnych epok

Słowo „vanitas” oznacza „marność” i zyskało popularność dzięki słynnej biblijnej maksymie, mówiącej „marność nad marnościami i wszystko marność”. Aforyzm ten, będący niejako ekstraktem starotestamentowej Księgi Koheleta funkcjonuje w języku potocznym do dziś, choć często jest już odłączany od swojego źródłowego pierwowzoru.