Historia Samsona i Dalili z Biblii – streszczenie

Autor: Grzegorz Paczkowski

Samson i Dalila to para bohaterów biblijnych, pochodzących ze Starego Testamentu. Dalila była ukochaną Samsona, on zaś wybrankiem Boga, który dysponował nieprawdopodobną siłą, dzięki której powstrzymywał naród Filistynów, chcący panować nad Izraelitami. Niestety historia ta niesie za sobą tragiczny finał i wnioski, które mogą podkopać nasze zaufanie do innych ludzi. 

Historia Samsona i Dalili

Samson był nazirejczykiem, którego Jahwe zesłał Izraelitom, by ten uwolnił ich z niewoli Filistynów, a także przywrócił wiarę w jedynego Boga. Był to bowiem czas,w któym naród izraelski zaczynał chwalić cudzych bogów i różnego rodzaju bóstwa. Byłą jednak duża grupa wiernych, którzy nie połasili się ta nową wiarę. Samson był synem Manoacha, którego żona była bezpłodna. Jednak pewnego razu przyszedł do niej anioł, który zwiastował jej narodzenie syna. Dziecko rzeczywiście wkrótce się urodziło i zostało nazwane imieniem Samson. Samson wyrósł na mężczyznę znanego ze swojej ogromnej siły. Potrafił zabijał dzikie zwierzęta, jak lwy, a także samodzielnie pokonywać wielkie oddziały Filistynów. Pewnego razu wyrwa z murów miasta całą bramę i zaniósł ją na wysokie wzgórze. Wzbudzał więc strach w Filistynach, którzy za wszelką cenę chcieli się go pozbyć spośród ludu, nad którym panowali. 

Samson miał ukochaną żonę, Dalilę. To właśnie do niej zwrócili się Filistyni. Zaproponowali jej ogromną fortunę w zamian za zdradzenie tajemnicy siły Samsona. Kobieta połasiła się na łatwy zarobek i postanowiła wyciągnąć z ukochanego jego sekret. Mężczyzna w końcu uległ jej namowom i zdradził, że jest tak potężny przez to, że nigdy nie ściął włosów. Dalila więc pewnej nocy uśpiła Samsona i ogoliła mu głowę, a następnie przyprowadziła do niego Filistynów. Ci zaś bez trudu pojmowali osłabionego mężczyznę i uwięzili go. Od czasu do czasu wystawiali Samsona na widok publiczny, by szydzić ze słabości swojego niegdyś najpotężniejszego wroga. Swój triumf brali za kolejny dowód wyższości ich bóstw nad Bogiem Izraela. Z czasem jednak włosy odrosły Samsonowi i zaczął on powoli odzyskiwać swoją moc.Pewnego razu, gdy wystawiono go na publiczne pośmiewisko w świątyni Filistynów, mocarz oparł się o dwie kolumny podtrzymujące sklepienie i przewrócił je. Doprowadził tym samym do katastrofy, zawalenia się świątyni i śmierci wszystkich, którzy właśnie wtedy przebywali w jej wnętrzu. Niestety w konsekwencji tego dramatycznego gestu śmierć poniósł również sam Samson. 

Historia Samsona i Dalili jest bardzo gorzka w swoim wydźwięku, ponieważ mocarz, który miał dokonać wielkich czynów w swoim narodzie, pewnej odnowy duchowej i religijnej, zaprzepaścił swoją misję, ponieważ został zdradzony przez kobietę, którą kochał i której ufał, a która okazała się wiarołomna i nikczemna. Sprzedała godność, wolność i życie swojego ukochanego za łapówkę. Samson do dzisiaj pozostaje bohaterem tragicznym, a jego siła stała się przysłowiowa. Jahwe zaś udowodnił, że jest najważniejszym bogiem dla Izraelitów i jemu należy się największy szacunek. 

Dodaj komentarz