Raport o stanie wojennym – interpretacja tytułu

Autor: Grzegorz Paczkowski

Raport o stanie wojennym to tytuł zbioru opowiadań autorstwa Marka Nowakowskiego. Zbioru niejednoznacznego i kontrowersyjnego jak sam jego tytuł. Słowo „raport” wskazuje bowiem raczej na pracę naukową, w tym przypadku mogłaby ona dotyczyć dziedziny politologii albo socjologii. Jednakże okazuje się to literaturą piękną, choć bardzo specyficzną.

Marek Nowakowski przedstawia cykl niedługich utworów pisanych prozą, w których przedstawia różne sytuacje z życia codziennego Polaków w czasie stanu wojennego. Ta różnorodność przedstawianych obrazów ma w sobie coś z socjologicznej analizy, chociaż często posługuje się środkami niezwiązanymi z tego rodzaju pracami. Zbiór Nowakowskiego jest więc swego rodzaju raportem właśnie, ponieważ zaświadcza o stanie narodu w danej sytuacji politycznej. O stanie narodu rozumianego jako zestaw jednostek ludzkich, z których każda podchodzi do problemu w nieco inny, właściwy sobie samej tylko sposób. 

Raport o stanie wojennym jest swego rodzaju zaświadczeniem, dokumentem, który ma dać świadectwo o tym, że w pewnym momencie historii Polski i Polaków wydarzyło się coś na tyle strasznego, że wymagało od obywateli przystosowania do tego swojego życia. Tym czymś był oczywiście stan wojenny, który musiał spotkać się z jakąś reakcją każdego, kto go przeżywał. Każdy musiał objąć wobec niego jakieś stanowisko, nawet obojętność i wycofanie było możliwe do zakwalifikowania politycznego. Raport jest więc jak najbardziej odpowiednią formą do pisania o tego typu wydarzeniach i procesach z życia narodowego Polaków. 

Dodaj komentarz