Stan wojenny z perspektywy zwykłego człowieka. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu Raport o stanie wojennym Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stan wojenny w Polsce był aktem okrutnego terroru władzy komunistycznej wobec narodu. Ludzie zostali zastraszeni teoretycznym zagrożeniem, przed którym trzeba się było bronić ostatecznymi środkami. Tak naprawdę chodziło oczywiście o utrzymanie władzy przez grupę rządzącą, która już w inny sposób utrzymać jej nie była w stanie. Stan wojenny zaowocował narodową tragedią, ale też ciekawymi zjawiskami społecznymi i socjologicznymi. Znalazły one swoje odzwierciedlenie w literaturze autorów tamtego czasu oraz późniejszych. 

Marek Nowakowski w utworze, pt. Raport o stanie wojennym skupił się na postawach ludzkich i konsekwencjach, jakie w ich indywidualnych życiach spowodowało wprowadzenie stanu wojennego. Co ciekawe, odżegnał się on od typowej dla tamtego czasu narracji, w której świat jest czarno-biały i jest polem walki grupy dobrych z grupą złych. Autor Pokazuje jak skomplikowane były losy Polaków. Pisze o tych, którzy oczywiście jawnie się komunistycznej władzy sprzeciwiali i o tych, którzy stali za nią murem. Jednak oprócz tego widzi też zwykłego szarego człowieka, nie zainteresowanego wielką polityką, który chce jedynie uczciwie wykonywać swoją pracę i żyć godnie i sprawiedliwie.

Wielu było więc ludzi, którzy balansowali na granicy opozycyjności i służby systemowi, nie widząc w tym sprzeczności, a jedynie swój sposób na przetrwanie. Rzuca się jednak w oczy strach, jaki padł na cały naród. Strach wynikający z przedłużającego się stanu niepewności i niepokoju. Nie wiadomo było bowiem, komu można zaufać, a kto może okazać się szpiclem i donosicielem. Ryzyko wiązało się z wyjściem z domu, a nawet zbyt otwartą rozmową z sąsiadem. Niestety system komunistyczny w Polsce wyrządził bardzo wiele krzywd, w tym krzywd mentalnych, z którymi starsze pokolenie nie może sobie poradzić do dzisiaj. 

O stanie wojennym z perspektywy jednostki pisała również polska noblistka, Olga Tokarczuk, w opowiadaniu Profesor Andrews w Warszawie. Utwór pokazuje obcokrajowca, intelektualistę, który przyjeżdża do Polski na cykl wykładów i pechowo trafia na czas stanu wojennego. Jest to czas niespodziewanego chaosu, nieporządku społecznego, w którym potrafi się zgubić nawet Polak, a co dopiero obcokrajowiec nie śledzący sytuacji politycznej w kraju oraz nie znający języka.

Dodaj komentarz

x