Zdążyć przed Panem Bogiem – bohaterowie

Autor: Grzegorz Paczkowski

Zdążyć przed Panem Bogiem to reportaż Hanny Krall, w którym odnaleźć możemy prawdziwe historie i dramaty ludzi żyjących w getcie warszawskim oraz biorących udział w powstaniu w 1943 roku. Słowami Marka Edelmana, uczestnika oraz jednego z dowódców powstania, odmalowana została wstrząsająca historia ludzi, którzy dzięki żywemu świadectwu narratora zyskują dodatkową autentyczność. 

Marek Edelman

Główny bohater książki, uczestnik oraz dowódca powstania w getcie warszawskim. Bardzo młody człowiek zaangażowany w działalność Żydowskiej Organizacji Bojowej. Przed wojną,jak sam mówi, był nikim. Nie wyróżniał się, był zakompleksiony i niepewny swojej wartości. Okupacja i pobyt w getcie wywarły na nim presję, w wyniku której musiał się zmienić. Został gońcem ŻOBu oraz pomocnikiem w szpitalu w getcie. Ratował ludzi z transportów do obozów zagłady. Został mianowany na przywódcę powstania po samobójstwie Anielewicza, jednak rola ta przerastała go przez brak doświadczenia, nie czuł się w niej dobrze. Po wojnie został kardiochirurgiem, ponieważ czuł, że w ten sposób może realnie ratować ludzkie życia.W ten sposób pragnie spłacić swój dług za wszystkich ludzi, których nie zdążył uratować w czasie wojny. Skromny, pokorny, odpowiedzialny i skoncentrowany na swojej misji człowiek, zdolny do poświęceń za innych. Pozbawiony jest skłonności do hiperbolizowania swoich czynów czy cech. 

Michał Klepfisz

Trzydziestoletni bardzo zdolny inżynier. Mąż i ojciec. Człowiek skromny jednak potrafiący zaryzykować własnym bezpieczeństwem dla innych ludzi. Oddaje życie za Edelmana i jego towarzyszy w trakcie ataku wojsk niemieckich. 

Mordechaj Anielewicz

Przywódca powstanie w getcie warszawskim. Człowiek bardzo ambitny, inteligentny i zmotywowany, jednak psychicznie nie przygotowany do pełnienia powierzonej mu funkcji. Ostatecznie odbiera sobie życie, nie wytrzymawszy presji odpowiedzialności. 

Adam Czerniaków

Działacz żydowski, bliski współpracownik Anielewicza, który zginął śmiercią samobójczą. 

Krystyna Krahelska

Piękna poetka i pieśniarka, która zginęła w powstaniu warszawskim. Jej śmierć miała w oczach Marka Edelmana cechy wzniosłe, a nawet piękne. 

Teodozja Goliborska

Jedna z lekarek w getcie, przyjaciółka głównego bohatera. Prowadziła badania nad chorobami wynikającymi z głodu. 

Profesor Moll

Autorytet medyczny dla Edelmana. Kardiochirurg, człowiek wykształcony, o nienagannych manierach, szerokich zainteresowaniach i mocnym fundamencie etycznym. Wprowadził wiele nowatorskich metod operacji serca. 

Elżbieta Chętkowska

Jedna z lekarek współpracujących z Markiem Edelmanem. 

Jurgen Stroop

Jeden z oficerów nazistowskich, do zadań którego należało przeprowadzenia akcji likwidacyjnej warszawskiego getta. Człowiek wyrachowany, zimny i bezlitosny. 

Pola Lifszyc

Młoda Żydówka, która dzięki swojej nieortodoksyjnej urodzie miała szansę na ratunek z transportu, jednak sama skazała się na śmierć, gdy zobaczyła w pociągu matkę. 

Frania

Młoda Żydówka, która była w stanie odłączyć się od matki, by przeżyć, matka bowiem nie otrzymała „numerka życia”. Dziewczyna zginęła w powstaniu. 

Celina

Żydówka, która walczyła w powstaniu, a nawet wraz z Markiem Edelmanem uciekała kanałami na stronę aryjską. Po wojnie jednak nie komentowała wydarzeń, w których brała udział. 

Rywka Urman

Kobieta, która z głodu straciła zmysły i zaczęła konsumować zwłoki własnego dziecka. 

Dodaj komentarz