Funkcja wątków baśniowych i fantastycznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Balladyny Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W wielu dziełach literatury światowej możemy doszukać się istnienia i funkcjonowania wątków baśniowych i fantastycznych. Dotyczy to nie tylko literatury fantasy, lecz także powieści, wierszy czy dramatów, które na co dzień nie kojarzą się nam z tym nurtem. Wątki te są używane na bardzo wiele różnych sposobów i pełnią wiele rozmaitych funkcji w dziełach literackich. 

Jak władza wpływa na człowieka? Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sprawowanie władzy to wielka odpowiedzialność, niezależnie od tego, czy powierza nam się opiekę nad jednym człowiekiem, czy nad całym państwem. Niestety od setek lat doświadczamy pewnego odwrócenia wartości – władza kojarzy się głównie z przywilejami, bezkarnością i z arogancją, zamiast z pokorą i służbą.

Przyroda jako świadek historii. Omów zagadnienie na podstawie utworu Gloria victis Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Historia jest bardzo skomplikowaną dziedziną i na każde wydarzenie z przeszłości można patrzeć z tysiąca perspektyw. Naukowcy próbują badać ją obiektywnie, lecz zawsze jest w człowieku jakiś procent indywidualnych poglądów i ocen, który zaburza ten obraz.

Konsekwencje dokonanych wyborów życiowych. Omów zagadnienie na podstawie Balladyny Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Nie przychodzi nam to do głowy na co dzień, lecz każdy nasz, nawet najmniejszy gest, pociąga za sobą pewnego rodzaju konsekwencje. Oczywiście konsekwencje te różnią się w zależności od rodzaju naszego czynu. Jeśli podejmiemy jakąś dobrą decyzję, na pewno odbierzemy pozytywne jej konsekwencje.

Motyw zbrodni i kary. Omów zagadnienie na podstawie Balladyny Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Motyw zbrodni oraz kary za ową zbrodnię to motyw bardzo często i chętnie wykorzystywany przez literatów różnych epok. Na temat ten wypowiadali się zarówno Sofokles, Szekspir, jak i  Sławomir Mrożek. Tematu nie uniknął również jeden z najwybitniejszych polskich wieszczów romantycznych – Juliusz Słowacki, który w Balladynie jasno udowodnił, że nie istnieje na świecie wina, za którą nie byłoby kary. Nawet jeśli kara ta miałaby zostać wymierzona poza ludzką jurysdykcją. 

Motyw winy i kary w tradycji literackiej. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Boskiej komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wszystkie ludzkie czyny pociągają za sobą adekwatne do nich konsekwencje, nawet jeśli wydaje nam się, że tak nie jest – prędzej czy później dosięgnie nas reakcja świata. Od nas zależy czy będzie to reakcja pozytywna czy też negatywna.

Motyw władzy. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Każdego dnia, oglądając różnego rodzaju serwisy informacyjne, można odnieść wrażenie, że władza, jakkolwiek pojmowana, jest zjawiskiem głęboko deprawującym ludzką psychikę. Człowiek, który zostaje obdarzony zbyt szerokimi uprawnieniami, często nie jest w stanie udźwignąć odpowiedzialności, która się z nimi wiąże. Nie wspominając już o sytuacjach, w których takie uprawnienia zostają powierzone człowiekowi nieodpowiedzialnemu – to prosta droga do tragedii.

Wina jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Kwestia ponoszenia konsekwencji za własne czyny od setek lat zajmuje najwybitniejsze umysły literackie nie tylko Europy, lecz także całego świata. Problem ten był istotnym elementem wszystkich ksiąg sakralnych, które dzisiaj stanowią podstawę największych religii na świecie. Kara za złe uczynki jest fundamentalnym warunkiem utrzymania porządku społecznego, dlatego też tak istotną rzeczą jest sprawiedliwy oraz niezawisły wymiar sprawiedliwości w każdym kraju.

Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wszyscy po osiągnięciu odpowiedniego wieku, ponosimy pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Większość ludzi stara się unikać sytuacji, które mogłyby narazić ich na drastyczne konsekwencje społeczne, prawne czy ekonomiczne. Pomaga im w tym kompas moralny, który w swoje serce powinien mieć wbudowany każdy dorosły człowiek.

Relacja świata realistycznego i fantastycznego. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wesele Stanisława Wyspiańskiego to dzieło wybitne pod wieloma względami. Autorowi udało się w tym doskonałym dramacie połączyć literackie trendy literackie z bogatą merytorycznie treścią. Całkowite nowatorstwo graniczy tutaj z szacunkiem wobec przeszłości dramaturgii polskiej i europejskiej.

x