Pamięć o zrywach narodowych. Omów zagadnienie na podstawie utworu Gloria victis Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Historia Polski ostatnich wieków jest dosyć tragiczna.Obfituje w katastrofalne momenty w których nasz kraj znikał z mapy Europy i świata, a to przez okupację niemiecką w czasie trwanie II wojny światowej, a to przez zabory. Polacy są jednak narodem niepokornym i nie zgadzali się na niewolę, wciąż organizowali kolejne powstania, by pokazywać wrogom, że „jeszcze Polska nie zginęła”.

Refleksja o losach powstańców. Omów zagadnienie na podstawie utworu Rozdzióbią nas kruki, wrony… Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Polska historia obfituje w momenty trudne, w których zagrożona była narodowa wolność, o którą trzeba było nieraz bardzo desperacko walczyć. Stąd tak często pojawiające się w naszych dziejach powstania, które dzisiaj wspominamy jako heroiczne zrywy na drodze do niepodległości. Literatura zajmuje się nie tylko upamiętnieniem samych tych szlachetnych zrywów, lecz także refleksją na temat tego, co po każdym z takich powstań pozostało w ludziach.

Motyw przyrody i natury w literaturze – konteksty z różnych epok

W dzisiejszych czasach wiemy już, że natura jest czymś szalenie ważnym i jeśli nie będziemy o nią dbać w odpowiedni sposób, sami nie przetrwamy, albo jakość naszego życia znacznie się pogorszy. W poprzednich epokach świadomość klimatyczna nie była aż tak wysoka, co nie oznacza, że nie dostrzegano ogromnej roli, jaką natura pełni w naszym życiu. Interpretowano ją jednak nieco odmiennie.

Gloria victis – motywy literackie

Gloria victis to jedno z najważniejszych dzieł Elizy Orzeszkowej. W niedługim opowiadaniu zawarła ona własną ocenę powstania styczniowego. Posłużyła się przy tym wieloma ciekawymi środkami, jak na przykład oddanie narracji drzewom oraz wiatrowi, by uczynić opowieść o powstańcach jeszcze bardziej uniwersalną. W opowiadaniu tym dostrzec można szereg motywów literackich, które wpisują całość w bardzo szeroki kontekst literatury swojej epoki i nie tylko. 

Obraz powstania styczniowego w Gloria victis

Powstanie styczniowe, pamięć o nim oraz konsekwencje jego niepowodzenia w dalszym życiu społeczeństwa i narodu polskiego to stałe elementy twórczości wybitnej polskiej pisarki pozytywistycznej, Elizy Orzeszkowej. Jednym z jej najsłynniejszych dzieł dotyczących tego zrywu niepodległościowego jest opowiadanie Gloria victis. 

Jagmin – charakterystyka

Jagmin to drugoplanowy bohater utworu pt. Gloria victis, autorstwa Elizy Orzeszkowej. To przyjaciel głównego bohatera, wraz z którym włączają się w działania powstańców styczniowych i pod wodzą Romualda Traugutta stają do walki o wolność swojej ojczyzny. Jagmin stanowi dowód na to, jak wiele potencjału ludzkiego wytracił naród polski na walki powstańcze – ginęli tam młodzi ludzie, którzy w innym wypadku mogliby stanowić elitę silnego społeczeństwa przyszłości. 

Maryś Tarłowski – charakterystyka

Maryś Tarłowski to jedna z głównych postaci utworu autorstwa Elizy Orzeszkowej, pt. Gloria victis. To młody człowiek, charakterologicznie stojący pomiędzy dwoma epokami – romantyczną i pozytywistyczną. To przykład osoby, która została unieszczęśliwiona przez niespokojny czas, w którym żyła. Maryś nigdy nie powinien walczyć, nie był urodzonym żołnierzem. Realizując inne swoje pasje byłby w stanie przysłużyć się światu i narodowi dużo bardziej. Czasem jednak życie nie pyta nas o nasze plany i marzenia, tylko stawia w nas w sytuacji, w której musimy wybrać. 

Gloria victis – streszczenie

Eliza Orzeszkowa to jedna z najważniejszych polskich pisarek epoki pozytywizmu. Jej twórczość charakteryzowało nie tylko wyraźne zwracanie uwagi na los kobiet we współczesnym jej świecie, nie tylko opisywanie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości drugiej połowy XIX wieku, lecz także bardzo silne zainteresowanie polskimi kwestiami narodowymi. Na tym polu wyraźnie odcina się wątek powstania styczniowego, które na życiu samej autorki odcisnęło bardzo wyraźny ślad. Swoje rozważania na ten temat zawarła w opowiadaniu pt. Gloria victis.  

Gloria victis – plan wydarzeń

Wiatr przybywa do litewskiego lasu, by wysłuchać wieści. Drzewa zaczynają snuć opowieść o losach powstańców styczniowych.  Las opowiada o tym, jak Jagmin i jego przyjaciel, Maryś Tarłowski, trafili do oddziału Romualda Traugutta.

Gloria victis – symbolika tytułu

Tytuł słynnego utworu autorstwa Elizy Orzeszkowej – Gloria victis – pochodzi z łaciny i w dosłownym tłumaczeniu oznacza „chwała zwyciężonym”. Sformułowanie to nie jest oczywiste, dlatego do pełnego zrozumienia jego symboliki, należy poznać kontekst, w jakim użyła go autorka.