Doktor Piotr – streszczenie i problematyka

Opowiadanie Stefana Żeromskiego pt. Doktor Piotr, to jedno z pierwszych opublikowanych dzieł późniejszego wielkiego prozaika. Na kilkunastu stronach udało mu się zmieścić refleksje dotyczące nie tylko współczesnych problemów społecznych, jak odnajdywanie się dawnej szlachty (nowela powstawała w latach 90. XIX wieku) w kapitalistycznej rzeczywistości, lecz także tak ludzkich uczuć jak żal ojca, któremu nie udało się zbudować prawidłowej relacji z własnym synem.

Echa leśne – streszczenie

Echa leśne to krótka nowela autorstwa Stefana Żeromskiego. Jak wiele utworów nie tylko tego pisarza, lecz również innych twórców polskich przełomu XIX i XX wieku, pojawia się w nim wątek powstania styczniowego oraz jego wpływu na życie późniejszych pokoleń.

Jak zmienia się stosunek Marcina Borowicza do zaborcy? Co jest powodem zmiany?

Marcin Borowicz, główny bohater powieści Stefana Żeromskiego, pt. Syzyfowe prace, to młodzieniec, który od najmłodszych lat poddawany jest surowym zabiegom rusyfikacyjnym, gdyż żyje na terenie zaboru carskiego. Z biegiem czasu zaczyna mu obojętnieć to, w jakim języku ma się porozumiewać i powoli zaczyna wierzyć w propagandę rosyjską przekonującą, że naród polski wraz z całą swoją kulturą i językiem nie jest godny tego, by istnieć.

Syzyfowe prace – bohaterowie

Marcin Borowicz – pochodzi z rodziny zubożałej szlachty, gdzie był rozpieszczany i kochany. Źle znosi pierwsze lata nauki oraz śmierć matki. W Klerykowie daje się wciągnąć machinie rusyfikacyjnej, lecz w porę zmienia kurs swojego duchowego i emocjonalnego rozwoju.

Recytacja Reduty Ordona przez Zygiera – opis lekcji języka polskiego w Syzyfowych pracach

Scena, w której Bernard Zygier recytuje Redutę Ordona Adama Mickiewicza na lekcji języka polskiego w zrusyfikowanym gimnazjum w Klerykowie jest chyba jedną z najbardziej charakterystycznych scen z powieści Stefana Żeromskiego, pt. Syzyfowe prace. Bernard Zygier był nowym uczniem w klerykowskiej szkole.

Syzyfowe prace – motywy literackie

Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego to wybitna powieść na bardzo trudny temat. Opowiada ona mianowicie o tym, jak polska młodzież była brutalnie pozbawiana własnej tożsamości narodowej przez rosyjskich zaborców w XIX wieku.

Rusyfikacja na przykładzie Syzyfowych prac

Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego to powieść, której głównym tematem jest proces rusyfikacji młodzieży na ziemiach polskich w XIX wieku. Autor miał okazję doznać tych podłych i upokarzających działań na własnej skórze, więc ich opis w książce jest bardzo autentyczny. Dzięki temu i my mamy okazję poznać to, jak carskie władze próbowały wyzbyć się z polskiej młodzieży ich właściwej tożsamości narodowej. 

Anna Stogowska – charakterystyka

Anna Stogowska to jedna z epizodycznych postaci Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego. W dziewczynie tej zauroczył się bowiem główny bohater książki, Marcin Borowicz.

Bernard Zygier – charakterystyka

Bernard Zygier to postać, która w Syzyfowych pracach Stefana Żeromskiego pojawia się dosyć późno, ale ma na fabułę powieści niebagatelny wpływ. To bowiem on recytuje słynną Redutę Ordona na lekcji języka polskiego, dzięki której zmienia się patrzenie na rzeczywistość wielu uczniów, w tym Marcina Borowicza, głównego bohatera powieści. 

Andrzej Radek – charakterystyka

Andrzej Radek to jeden z głównych bohaterów powieści Stefana Żeromskiego, pt. Syzyfowe prace. Jest to również, tak samo jak Marcin Borowicz, uczeń gimnazjum w Klerykowie, jednak stoi on w pewnej kontrze do głównego bohatera. Radek to postać, która udowadnia, że naprawdę wszystko w życiu jest możliwe do osiągnięcia, jeśli tylko jest się do tego odpowiednio mocno zmotywowanym i wkłada w to odpowiednio dużo wysiłku i pracy. 

Marcin Borowicz – charakterystyka

Marcin Borowicz to główny bohater powieści Stefana Żeromskiego, pt. Syzyfowe prace. Jest to bohater bardzo ciekawy i niejednoznaczny, któremu towarzyszymy przez cały okres dojrzewania. Śledzimy jego upadki i wzloty, szczęścia i smutki, a przede wszystkim to, jak wpływa na niego machina rusyfikacyjna, której młodzież polska poddawana jest w coraz bardziej dotkliwy i przykry sposób. 

Czy Marcin Borowicz z Syzyfowych prac stał się chlubą rodziny?

Aby odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie, najpierw trzeba sobie uświadomić z jakiej rodziny pochodził Marcin Borowicz, bohater Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego. Jego rodzicami byli państwo Borowiczowie, Helena i Walenty, pochodzący ze zubożałej szlachty, mieszkający w niezbyt bogatym majątku w Gawronkach.