Jak zmienia się stosunek Marcina Borowicza do zaborcy? Co jest powodem zmiany?

Marcin Borowicz, główny bohater powieści Stefana Żeromskiego, pt. Syzyfowe prace, to młodzieniec, który od najmłodszych lat poddawany jest surowym zabiegom rusyfikacyjnym, gdyż żyje na terenie zaboru carskiego. Z biegiem czasu zaczyna mu obojętnieć to, w jakim języku ma się porozumiewać i powoli zaczyna wierzyć w propagandę rosyjską przekonującą, że naród polski wraz z całą swoją kulturą i językiem nie jest godny tego, by istnieć.

Recytacja Reduty Ordona przez Zygiera – opis lekcji języka polskiego w Syzyfowych pracach

Scena, w której Bernard Zygier recytuje Redutę Ordona Adama Mickiewicza na lekcji języka polskiego w zrusyfikowanym gimnazjum w Klerykowie jest chyba jedną z najbardziej charakterystycznych scen z powieści Stefana Żeromskiego, pt. Syzyfowe prace. Bernard Zygier był nowym uczniem w klerykowskiej szkole.

Rusyfikacja na przykładzie Syzyfowych prac

Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego to powieść, której głównym tematem jest proces rusyfikacji młodzieży na ziemiach polskich w XIX wieku. Autor miał okazję doznać tych podłych i upokarzających działań na własnej skórze, więc ich opis w książce jest bardzo autentyczny. Dzięki temu i my mamy okazję poznać to, jak carskie władze próbowały wyzbyć się z polskiej młodzieży ich właściwej tożsamości narodowej. 

Andrzej Radek – charakterystyka

Andrzej Radek to jeden z głównych bohaterów powieści Stefana Żeromskiego, pt. Syzyfowe prace. Jest to również, tak samo jak Marcin Borowicz, uczeń gimnazjum w Klerykowie, jednak stoi on w pewnej kontrze do głównego bohatera. Radek to postać, która udowadnia, że naprawdę wszystko w życiu jest możliwe do osiągnięcia, jeśli tylko jest się do tego odpowiednio mocno zmotywowanym i wkłada w to odpowiednio dużo wysiłku i pracy. 

Marcin Borowicz – charakterystyka

Marcin Borowicz to główny bohater powieści Stefana Żeromskiego, pt. Syzyfowe prace. Jest to bohater bardzo ciekawy i niejednoznaczny, któremu towarzyszymy przez cały okres dojrzewania. Śledzimy jego upadki i wzloty, szczęścia i smutki, a przede wszystkim to, jak wpływa na niego machina rusyfikacyjna, której młodzież polska poddawana jest w coraz bardziej dotkliwy i przykry sposób. 

x