Wiersze o rozstaniu

Autor: Anna Morawska

Rozstanie to trudna tematyka, dla większości z nas bardzo ważna, bowiem mało kto nie przeżył w swoim życiu dotkliwego rozstania. Jeśli mówimy o rozstaniu, najczęściej chodzi nam o rozejście się z partnerem/partnerką, choć mogą być też inne typy rozstań, np. z przyjacielem, z członkiem rodziny. Wiele poetów i poetek podejmowało w swych wierszach temat rozstania – nieraz z lepszym, nieraz z gorszym rezultatem. Niemniej większość wierszy o rozstaniu jest bardzo poruszająca. Emocje, jakie wzbudzić mają tego typu utwory, mają mieć często działanie katarktyczne. Jakie wiersze o rozstaniu warto poznać? Przekonajmy się.

Al-Aszek

Rami Al-Aszek (1989) to mieszkający w Berlinie syryjsko-palestyński poeta. Stworzył on niezwykle poruszający wiersz o rozstaniu „Moje pięć zmysłów”. Podmiot liryczny wypowiada wiele mówiące słowa: „Wiem jak zmieniło się twoje ciało aż stałem się za ciasny”. Podmiot nie pasuje już do swojej ukochanej. Zarówno ów podmiot, jak i adresatka wiersza mocno się zmienili przez lata: „Z naszych pamiątkowych zdjęć patrzą na nas obcy ludzie”. W wierszu bada niezwykle przejmująca fraza: „Wyciągam cię teraz z mojego ciała / jak kulę”. Wspomnienia przeżytej wojny i opuszczenia miasta wiążą się z teraźniejszym rozstaniem. Podmiot liryczny mówi: „usuwam cię jak usunął mnie Damaszek”. Al-Aszek potrafił stworzyć przepiękny utwór o skrajnie bolesnych doświadczeniach.

Boy-Żeleński

Tadeusz Boy-Żeleński (1874-1941) jest autorem wiersza o rozstaniu, zaczynającego się od słów: „A kie­dy przyj­dzie go­dzi­na roz­sta­nia”. Podmiot liryczny stwierdza, że rozstanie jest nieuniknione: „Bo taka nam już pi­sa­na jest dola, / Że ni­g­dy dla nas ju­tro się nie zi­ści”. Podmiot, mimo odejścia ukochanej, deklaruje, że zawsze będzie przy niej, że ta będzie mogła czuć jego obecność; podmiot będzie miał nawet moc rozgrzeszenia dawnej kochanki. Nie traci on nadziei, że kiedyś nastąpi spotkanie ich dwojga, a wtedy być może popatrzą sobie „aż w samo dno du­szy”.

Asnyk

Adam Asnyk (1838-1897) w kilku swoich wierszach zawarł wizję rozstania. Jednym z nich jest utwór „Klątwa”. Wiersz ma wymowę bardzo gorzką, pełno w nim żalu, złości, nieukojenia – podmiot liryczny życzy tego, co najgorsze temu, który był przyczyną jego rozstania. Tytułowa klątwa jest życzeniem śmierci z dala od ukochanej – podmiot pragnie, by jego rywal był „Nie po­cie­szo­ny i nie ża­ło­wa­ny!”.

Inny utwór Asnyka dotyczący rozstania zaczyna się od słów: „Kie­dym cię że­gnał, usta me mil­cza­ły”. W utrzymanym w posępnym tonie sonecie podmiot liryczny opowiada o niemożliwości przekazania swoich uczuć ukochanej podczas pożegnania. Przyszłość owej ukochanej zapowiada się dobrze –  kobiecie „jutrznia ży­cia się uśmie­cha”, zaś podmiot stwierdza z wielkim żalem: „A ja z ga­sną­cym żegnam się pro­mie­niem  / I w ciem­ność idę, i już nie po­wró­cę.”.

Inny wiersz tego autora na temat rozstania zaczyna się od słów „Pierw­sze uczu­cia, to kwia­ty wiosenne”. Podmiot liryczny przedstawia ewolucję i przemijanie uczucia za pomocą opisu pór roku. Na początku uczucie romantyczne zdaje się być jak „kwiaty wiosenne”;  kochankowie wierzą, że nie przeminie ono nigdy. Potem nadchodzi intensywność lata, pogoń za słońcem, doświadczanie uczucia, łapczywe gaszenie pragnienia. Jesienią zakwitają „wspo­mnień astry bla­de”, które próbują przetrwać, walcząc z ulewą – oznacza to, że uczucie, mimo woli przetrwania, gaśnie. Zimą zaś zostaje cyprys – „Po­nu­re, smut­ne re­zy­gna­cji drze­wo”. Tak oto uczucie przeminęło, nadszedł czas rozstania i samotności.

Podsumowanie

Wiersze o rozstaniu bywają dramatyczne w swojej wymowie. Jest w nich żal i pretensja – jak w „Klątwie” Asnyka. Z niektórych wierszy o rozstaniu wypływa ogromna rozpacz, której nie łagodzi nawet piękno wiersza – jak w przypadku utworu Al-Aszka. Bywa też tak, że w wierszu o rozstaniu zawiera się jednak pewna nadzieja – nadzieja ponownego ujrzenia ukochanej. Tak jest w wierszu Boya-Żeleńskiego. Wiersze dotyczące rozstania są trudne w emocjonalnym odbiorze – lecz warto podjąć wysiłek i wczytać się w te utwory, by znaleźć w nich wyraz swoich własnych uczuć, a tym samym pewne oczyszczenie.

Dodaj komentarz